Project organization

Johdanto

Since Godot has no restrictions on project structure or filesystem usage, organizing files when learning the engine can seem challenging. This tutorial suggests a workflow which should be a good starting point. We will also cover using version control with Godot.

Järjestys

Godot on luonnostaan skene-pohjainen ja käyttää tiedostojärjestelmää sellaisenaan ilman metadataa tai asset-tietokantaa.

Toisin kuin muissa pelimoottoreissa, suuri osa resursseista sisältyy skeneen itseensä, joten tiedostojen määrä tiedostojärjestelmässä on huomattavasti alhaisempi.

Se huomioiden, yleisin lähestymistapa on ryhmitellä assetit niin lähelle skenejä kuin mahdollista; kun projekti kasvaa, se on näin helpommin ylläpidettävissä.

Esimerkkinä, perusassetteina toimivat spritejen kuvat, 3D-mallien meshit, materiaalit, musiikit, ym. voi yleensä sijoittaa yhteen kansioon. Niistä rakennetuille kentille voi taas käyttää erillistä kansiota.

/project.godot
/docs/.gdignore  # See "Ignoring specific folders" below
/docs/learning.html
/models/town/house/house.dae
/models/town/house/window.png
/models/town/house/door.png
/characters/player/cubio.dae
/characters/player/cubio.png
/characters/enemies/goblin/goblin.dae
/characters/enemies/goblin/goblin.png
/characters/npcs/suzanne/suzanne.dae
/characters/npcs/suzanne/suzanne.png
/levels/riverdale/riverdale.scn

Tuonti

Ennen 3.0 versiota Godot hoiti tuontiprosessin projektin ulkopuolisista tiedostoista. Vaikka tämä saattoi olla hyödyllistä isoissa projekteissa, se johti useimmilla kehittäjillä järjestämisen sekamelskaan.

Tästä syystä assetit tuodaan nykyään läpinäkyvästi projektikansiosta.

Ignoring specific folders

To prevent Godot from importing files contained in a specific folder, create an empty file called .gdignore in the folder (the leading . is required). This can be useful to speed up the initial project importing.

Muista

To create a file whose name starts with a dot on Windows, you can use a text editor such as Notepad++ or use the following command in a command prompt: type nul > .gdignore

Once the folder is ignored, resources in that folder can’t be loaded anymore using the load() and preload() methods.

Ignoring a folder will also automatically hide it from the FileSystem dock, which can be useful to reduce clutter.