Samouczek wiersza poleceń

Some developers like using the command line extensively. Godot is designed to be friendly to them, so here are the steps for working entirely from the command line. Given the engine relies on almost no external libraries, initialization times are pretty fast, making it suitable for this workflow.

Ścieżka

It is recommended that your Godot binary be in your PATH environment variable, so it can be executed easily from any place by typing godot. You can do so on Linux by placing the Godot binary in /usr/local/bin and making sure it is called godot.

Ustawienie ścieżki projektu

W zależności od tego, gdzie znajdują się twoje binarne Godota i jaki jest twój aktualny katalog roboczy, być może będziesz musiał wstawić ścieżkę do projektu, aby jedno z poniższych poleceń działało poprawnie.

Można to zrobić, podając ścieżkę do pliku ``project.godot``w swoim projekcie jako pierwszy argument, taki jak ten:

[email protected]:~$ godot path_to_your_project/project.godot [other] [commands] [and] [args]

Lub używając argumentu --path:

[email protected]:~$ godot --path path_to_your_project [other] [commands] [and] [args]

Na przykład, pełna komenda eksportowania gry (jak wyjaśniono poniżej) może wyglądać tak:

[email protected]:~$ godot --path path_to_your_project --export my_export_preset_name game.exe

Tworzenie projektu

Utworzenie projektu z wiersza poleceń można wykonać poprzez nawigację po powłoce w żądane miejsce i utworzenie pliku project.godot.

[email protected]:~$ mkdir newgame
[email protected]:~$ cd newgame
[email protected]:~/newgame$ touch project.godot

Projekt można teraz otworzyć w Godot.

Uruchamianie edytora

Running the editor is done by executing Godot with the -e flag. This must be done from within the project directory or a subdirectory, otherwise the command is ignored and the project manager appears.

[email protected]:~/newgame$ godot -e

Jeśli scena została utworzona i zapisana, można ją później edytować, używając tego samego kodu z sceną jako argument.

[email protected]:~/newgame$ godot -e scene.tscn

Usuwanie sceny

Godot jest przyjaźnie nastawiony do twojego systemu plików i nie będzie tworzył dodatkowych plików metadanych. Użyj rm aby skasować plik sceny. Upewnij się, że nic nie odnosi się do sceny albo błąd zostanie wyrzucony przy otwieraniu.

[email protected]:~/newgame$ rm scene.tscn

Uruchamianie gry

Aby uruchomić grę, wystarczy uruchomić Godota w katalogu lub podkatalogu projektu.

[email protected]:~/newgame$ godot

Gdy zachodzi potrzeba przetestowania określonej sceny, należy przekazać ją do wiersza poleceń.

[email protected]:~/newgame$ godot scene.tscn

Debugowanie

Catching errors in the command line can be a difficult task because they just fly by. For this, a command line debugger is provided by adding -d. It works for running either the game or a simple scene.

[email protected]:~/newgame$ godot -d
[email protected]:~/newgame$ godot -d scene.tscn

Eksportowanie

Obsługiwane jest również eksportowanie projektu z wiersza poleceń. Jest to szczególnie przydatne w przypadku ciągłej integracji. Wersja Godota, która jest bez interfejsu jest idealna do tego celu.

[email protected]:~/newgame$ godot --export "Linux/X11" /var/builds/project
[email protected]:~/newgame$ godot --export Android /var/builds/project.apk

Nazwy platform rozpoznawane przez przełącznik ``–export``są takie same jak wyświetlane w kreatorze eksportu edytora. Aby uzyskać listę obsługiwanych platform z wiersza poleceń, spróbuj wyeksportować je na nierozpoznaną platformę, a zostanie wyświetlona pełna lista platform obsługiwanych przez konfigurację.

Aby wyeksportować debugowaną wersję gry, użyj przełącznika -export-debug zamiast -export. Ich parametry i zastosowanie są takie same.

Uruchomienie skryptu

Z wiersza poleceń można uruchomić prosty skrypt .gd. Funkcja ta jest szczególnie przydatna w przypadku dużych projektów do niestandardowego importu/eksportu.

Skrypt musi dziedziczyć po SceneTree lub MainLoop.

Oto prosty przykład jak to działa:

#sayhello.gd
extends SceneTree

func _init():
    print("Hello!")
    quit()

I jak go uruchomić:

[email protected]:~/newgame$ godot -s sayhello.gd
Hello!

Jeżeli w ścieżce nie istnieje project.godot, to zakłada się, że bieżąca ścieżka jest bieżącym katalogiem roboczym (chyba że podano -path).