Wprowadzenie do Godot Engine

Ten samouczek poprowadzi cię przez interfejs Godota. Zobaczymy Menedżera projektów, panele i wszystko, co musisz wiedzieć, by zacząć go używać.

Menedżer projektów

Po uruchomieniu programu Godot pierwszym oknem, które zobaczysz, jest Menedżer Projektów. Pozwala grać, tworzyć, usuwać, importować projekty.

image0

W prawym górnym rogu znajduje się rozwijane menu do zmiany języka edytora.

image1

From the Templates tab you can download open source project templates and demos to help you get started faster. Just select the template or demo you want, click download, once it’s finished downloading click install and choose where you want the project to go.

image2

Utwórz lub zaimportuj projekt

Aby utworzyć nowy projekt, kliknij przycisk Nowy projekt po prawej stronie. Nadaj mu nazwę i wybierz pusty folder na komputerze, aby go zapisać.

image3

Kliknij przycisk Przeglądaj, aby otworzyć przeglądarkę plików Godota i wybrać lokalizację lub wpisać ścieżkę do folderu w polu ścieżka projektu.

image4

Gdy zobaczysz zielony haczyk po prawej, oznacza to, że silnik wykrywa pusty folder i możesz kliknąć Stwórz. Godot stworzy projekt dla Ciebie i otworzy go w edytorze.

Następnym razem, gdy otworzysz Godota, zobaczysz swój nowy projekt na liście. Dwukrotnie kliknij na niego, aby otworzyć go w edytorze.

image5

W podobny sposób można zaimportować istniejące projekty, używając przycisku Importuj. Znajdź folder, który zawiera projekt lub plik project.godot, aby go zaimportować i edytować.

image7

Jeśli ścieżka do katalogu będzie poprawna, zobaczysz zielony znacznik.

image8

Twoje pierwsze spojrzenie na edytor Godota

Witamy w Godocie! W oknie projektu powinien być widoczny interfejs edytora z aktywnym widokiem 3D. Można zmienić aktualny obszar roboczy na górze interfejsu. Wybierz 2D, by przejść do widoku 2D.

image9

Teraz powinieneś zobaczyć interfejs, z pustymi dokami po prawej stronie.

image10

Na górze, od lewej do prawej, można zobaczyć menu główne, powierzchnie robocze oraz przyciski odtwarzacza.

Po lewej stronie znajduje się panel systemu plików, gdzie można zarządzać plikami projektu i zasobami.

image11

Po prawej stronie znajdują się Panel sceny, który wyświetla zawartość aktywnej sceny oraz Inspektor poniżej.

image12

Na środku u góry znajduje się Pasek Narzędzi, oferujący funkcje przesuwania, skalowania czy blokowania obiektów sceny. Zmienia się w zależności od obszaru roboczego.

image13

Dolny Panel jest konsolą debugowania, edytora animacji, miksera audio… Są one szerokie i zajmują cenne miejsce, dlatego są domyślnie złożone.

image14

Przestrzenie robocze

Na górze edytora znajdują się cztery przyciski : 2D, 3D, Skrypt i Biblioteka Zasobów.

Będziesz korzystał z Przestrzeni roboczej 2D we wszystkich typach gier. Poza grami 2D, przestrzeń robocza 2D jest miejscem gdzie budujesz swój interfejs. Naciśnij F1, aby uzyskać do niej dostęp.

image15

W obszarze roboczym 3D możesz pracować z siatkami, światłami i projektować otoczenie trójwymiarowe . Naciśnij F2, aby uzyskać do niego dostęp.

image16

Zauważ tekst [Perspektywa] pod paskiem narzędzi, jest to przycisk otwierający listę opcji związanych z 3D.

image20

Informacja

Przeczytaj Wprowadzenie do 3D aby dowiedzieć się więcej szczegółów o przestrzeni roboczej 3D.

Okno Skrypt jest kompletnym edytorem kodu z debuggerem, bogatym auto uzupełnieniem i wbudowanymi odnośnikami do kodu. Nacisnąć F3, aby uzyskać do niego dostęp, oraz F4, aby wyszukać odniesienie.

image17

Wreszcie Biblioteka zasobów jest biblioteką darmowych dodatków, skryptów i zasobów do wykorzystania w twoich projektach.

Modyfikuj interfejs

Interfejs Godota żyje w jednym oknie. Nie można go podzielić na kilka ekranów, chociaż można pracować z zewnętrznym edytorem kodu, takim jak na przykład Atom, Visual Studio czy Notepad++.

Przesuwaj i zmieniaj wielkość panelów

Kliknij i przeciągnij krawędź panelu, aby zmienić ich rozmiar w poziomie lub w pionie.

image18

Kliknij ikonę z trzema kropkami u góry panelu, aby zmienić jego lokalizację.

image19

Przejdź do menu Edytor i Opcje Edytora, aby dostroić wygląd edytora.