Sceny i węzły

Wprowadzenie

../../_images/chef.png

Wyobraź sobie przez chwilę, że nie jesteś już twórcą gier. Zamiast tego jesteś szefem kuchni! Zmień swój strój na strój kucharza. Teraz zamiast tworzyć gry, tworzysz nowe i pyszne przepisy dla swoich gości.

W jaki sposób szef kuchni tworzy przepis? Przepisy dzielą się na dwie sekcje: pierwsza to składniki, a druga to instrukcje ich przygotowania. W ten sposób każdy może podążać za przepisem i delektować się swoim wspaniałym daniem.

Tworzenie gier w Godocie odczuwa się podobnie. Używanie silnika sprawia wrażenie, jakbyś znajdował się w kuchni. W kuchni tej węzły są jak lodówka pełna świeżych składników do gotowania.

Istnieje wiele typów węzłów. Niektóre pokazują obrazy, inne odtwarzają dźwięk, inne węzły wyświetlają modele 3D itp. Jest ich dziesiątki.

Węzły

Zacznijmy jednak od podstaw. Węzły są fundamentalnym elementem tworzenia gry. Jak wspomniano powyżej, węzeł może wykonywać różne wyspecjalizowane funkcje. Jednak dany węzeł zawsze posiada następujące atrybuty:

  • Ma nazwę.
  • Posiada właściwości które można edytować.
  • Może wywoływać zwrot co każdą klatkę.
  • Może być rozbudowywany (aby mieć więcej funkcji).
  • Może być dodany do innego węzła jako dziecko.
../../_images/tree.png

Węzły mogą mieć inne węzły jako dzieci. Węzły ułożone w ten sposób stają się drzewem.

W Godocie umiejętność takiego układania węzłów, to potężna umiejętność pomagająca w organizowaniu projektów. Ponieważ różne węzły mają różne funkcje, ich łączenie pozwala na tworzenie bardziej złożonych funkcji.

Nie martw się, jeśli jeszcze nie rozumiesz tego. Będziemy wyjaśniać tę sprawę w kolejnych sekcjach. Najważniejszym faktem, o którym należy pamiętać na razie, jest to, że węzły istnieją i mogą być rozmieszczone w ten sposób.

Sceny

../../_images/scene_tree_example.png

Teraz, gdy zdefiniowano pojęcie węzłów, kolejnym logicznym krokiem jest wyjaśnienie, czym jest scena.

Scena składa się z grupy węzłów zorganizowanych hierarchicznie (w sposób drzewiasty). Co więcej, scena:

  • zawsze ma jeden węzeł główny.
  • można zostać zapisane na dysku i wczytane z powrotem.
  • może być instancjonowany (więcej na ten temat później).

Uruchomienie gry oznacza uruchomienie sceny. Projekt może zawierać kilka scen, ale aby gra mogła się rozpocząć, jedna z nich musi być wybrana jako scena główna.

Zasadniczo, Godot jest edytorem scen. Posiada wiele narzędzi do edycji scen 2D i 3D oraz interfejsu, ale edytor opiera się na koncepcji edycji sceny i węzłów, które ją tworzą.

Tworzenie nowego projektu

Zróbmy te abstrakcyjne pojęcia bardziej konkretne ilustrując je na przykładzie. Zgodnie z długą tradycją poradników, zaczynamy od projektu „Hello World”. To wprowadzi nas do korzystania z edytora.

Jeśli uruchomisz plik wykonawczy Godota poza projektem, pojawi się Menadżer Projektu. Pomaga to developerom w zarządzaniu projektem.

../../_images/project_manager.png

Aby utworzyć nowy projekt, kliknij na opcji „Nowy projekt”. Wybierz i utwórz ścieżkę dla projektu oraz określ nazwę projektu „Nowy projekt”:

../../_images/create_new_project.png

Edytor

Po utworzeniu „nowego projektu” otwórz go. Otworzy się w ten sposób edytor Godota:

../../_images/empty_editor.png

Jak wspomniano wcześniej, tworzenie gier w Godocie przypomina gotowanie, tak więc otwórz lodówkę i dodaj trochę świeżych węzłów do projektu. Na początek wyświetlimy na ekranie komunikat „Hello World!” (Witaj Świecie!).

W tym celu należy nacisnąć przycisk „Nowy węzeł” (który wygląda jak symbol plusa):

../../_images/newnode_button.png

Spowoduje to otwarcie okna dialogowego Utwórz węzeł, pokazującego długą listę węzłów, które można utworzyć:

../../_images/node_classes.png

Z tego poziomu, wybierz węzeł „Etykieta”. Najszybciej będzie użyć wyszukiwarki:

../../_images/node_search_label.png

I na koniec, stwórz Label! Wiele dzieje się po naciśnięciu przycisku Utwórz:

../../_images/editor_with_label.png

Najpierw widok zmieni się na tryb 2D (ponieważ Label jest typem węzła 2D), a Label pojawi się, wybrany, w lewym górnym rogu widoku.

Węzeł zostanie wyświetlony w edytorze drzewa sceny (pole w prawym górnym rogu), a właściwości Label w inspektorze (pole w prawym dolnym rogu).

Następnym krokiem będzie zmiana właściwości „Tekst” etykiety. Zmieńmy to na „Witaj Świecie”:

../../_images/hw.png

W porządku, wszystko jest gotowe do otworzenia sceny! Naciśnij przycisk ODTWÓRZ SCENĘ na górnym pasku (lub naciśnij klawisz F6):

../../_images/playscene.png

No i… Wpadka.

../../_images/neversaved.png

Żeby uruchomić scenę, musisz ją najpierw zapisać (Scena -> Zapisz). Możesz użyć dowolnej nazwy, np. Witaj.tscn.

../../_images/save_scene.png

I właśnie wtedy dzieje się coś ciekawego. Okno dialogowe pliku jest specjalnym oknem dialogowym pliku i pozwala tylko na zapisanie plików w folderze projektu. Korzeń projektu to „res://”, co oznacza „ścieżkę zasobu”. Oznacza to, że pliki mogą być zapisywane tylko wewnątrz projektu. W przyszłości, wykonując operacje plików w Godot, pamiętaj, że „res://” jest ścieżką zasobów i bez względu na platformę lub lokalizację instalacji, jest to sposób, aby zlokalizować gdzie pliki zasobów znajdują się wewnątrz gry.

Po zapisaniu sceny i naciśnięciu „Uruchom Scenę” ponownie, demo „Witaj Świecie!” powinno działać:

../../_images/helloworld.png

Sukces!

Informacja

If this doesn’t immediately work and you have a hiDPI display on at least one of your monitors, go to Project → Project Settings → Display → Window then enable Allow Hidpi under Dpi.

Konfigurowanie projektu

Ok, to jest czas w którym można skonfigurować projekt. Teraz jedynym sposobem, aby uruchomić cokolwiek to uruchomienie bieżącej sceny. Projekty, jednak może mieć kilka scen, więc jeden z nich musi być ustawiona jako główna scena. Jest to scena, który zostanie załadowana, za każdym razem, gdy projekt jest uruchamiany.

Wszystkie te ustawienia są przechowywane w pliku project.godot, który jest plikiem tekstowym w formacie win.ini (dla łatwiejszej edycji). Istnieje kilkadziesiąt ustawień, które można zmienić w tym pliku, aby zmienić w projekcie. Aby uprościć ten proces, program Godot udostępnia okno dialogowe ustawień projektu.

Aby uruchomić okno dialogowe, wybierz Projekt -> Ustawienia projektu. Wypróbuj to.

Po otwarciu okna wybierz scenę główną. Znajdź opcję Aplikacja/Uruchom/Scena Główna i kliknij na nią, aby wybrać «Hello.tscn».

../../_images/main_scene.png

Teraz, po tej zmianie, po naciśnięciu zwykłego przycisku Play (lub F5), ta scena zostanie uruchomiona, bez względu na to, która scena jest aktywnie edytowana.

Okno dialogowe ustawień projektu zawiera wiele opcji, które można zapisać do pliku project.godot i pokazuje ich wartości domyślne. Jeśli zmienisz wartość, po lewej stronie nazwy zostanie zaznaczony haczyk. Oznacza to, że właściwość zostanie zapisana do pliku project.godot i zapamiętana.

Można również dodać własne opcje konfiguracyjne i wczytać je w czasie pracy za pomocą ProjectSettings.

Ciąg dalszy nastąpi…

Ten samouczek mówił o „scenach i węzłach”, ale jak dotąd była tylko jedna scena i jeden węzeł! Nie martw się, następny samouczek będzie poświęcony temu zagadnieniu….