Ekran powitalny

Samouczek

Jest to prosty samouczek mający na celu ustalenie podstawowej koncepcji działania podsystemu GUI. Celem jest stworzenie prostego, statycznego ekranu powitalnego.

../../_images/robisplash_result.png

Poniżej znajduje się plik z zasobami, które będą używane. Rozpakowane pliki można umieścić bezpośrednio w folderze projektu, a Godot automatycznie je zaimportuje.

robisplash_assets.zip.

Konfigurowanie

W ustawieniach projektu ustaw rozdzielczość wyświetlacza na 800x450 i skonfiguruj nową scenę w ten sposób:

../../_images/robisplash_scene.png

Węzły "background" i "logo" są typu TextureRect. Aby wyświetlić obraz, przeciągnij odpowiedni składnik zasobów na właściwości tekstury.

../../_images/robisplash_background_inspector.png

The node "start" is a TextureButton. It takes several images for different states, but only the normal and pressed will be supplied in this example:

../../_images/robisplash_button_inspector.png

Wreszcie, węzłem "copyright" jest Label.

Twoja ostatnia scena powinna wyglądać tak.

../../_images/robisplash_editor.png

Uruchom projekt. Jeśli jesteś zadowolony z rezultatu, przejdź do następnego samouczka.