Importowanie

Importowanie zasobów w Godot 3.0+

Previously, importing assets in Godot 2.x required manual maintenance of a separate directory with source assets. Without doing this, it was impossible to specify how to convert and change import flags for textures, audio files, scenes, etc.

In Godot 3.0, we use a more modern approach to importing: Simply drop your assets (image files, scenes, audio files, fonts, etc) directly in the project folder (copy them manually with your OS file explorer). Godot will automatically import these files internally and keep the imported resources hidden in a res://.import folder.

This allows changing all the import parameters transparently.

Changing import parameters

Changing the import parameters of an asset in Godot (again, keep in mind import parameters are only present in non-native Godot resource types) is easy. Select the relevant resource in the filesystem dock:

../../../_images/asset_workflow1.png

Then, after adjusting the parameters, press "Reimport". These parameters will only be used for this asset and on future reimports.

Changing the import parameters of several assets at the same time is also possible. Simply select all of them together in the resources dock and the exposed parameters will apply to all of them when reimporting.

Automatyczne ponowne importowanie

Gdy zmieni się suma kontrolna MD5 zasobu, Godot dokona automatycznie jego ponownego importu, ustawiając określone wartości dla tego zasobu.

Generowane wygenerowane

Importowanie doda dodatkowy plik <asset>.import zawierający konfigurację importu. Upewnij się, że zawarłeś te pliki w swoim systemie kontroli wersji!

../../../_images/asset_workflow4.png

Additionally, extra assets will be preset in the hidden res://.import folder:

../../../_images/asset_workflow5.png

If any of the files present in this folder is erased (or the whole folder), the asset or assets will be reimported automatically. As such, committing this folder to the version control system is optional. It can shorten reimporting time when checking out on another computer, but it takes considerably more space and transfer time. Pick your poison!

Zmiana typu importowania zasobu

Niektóre zasoby mogą być importowane jako różne rodzaje zasobów. W tym celu wybierz odpowiedni rodzaj żądanego zasobu i naciśnij "Ponowny Import":

../../../_images/asset_workflow2.png

Zmiana domyślnych ustawień importowania

Different types of games might require different defaults. Changing the defaults per project can be achieved by using the "Preset.." Menu. Besides some resource types offering presets, the default setting can be saved and cleared too:

../../../_images/asset_workflow3.png

Prostota jest kluczem!

This is a very simple workflow which should take very little time to get used to. It also enforces a more correct way to deal with resources.

Istnieje wiele rodzajów zasobów dostępnych do importu, więc proszę czytać dalej, aby zrozumieć, jak pracować z nimi wszystkimi!