Tworzenie GUI

Teraz, gdy już zapoznałeś się z podstawami, zobaczymy jak zbudować interfejs użytkownika gry (GUI) z elementami interfejsu użytkownika możliwymi do wielokrotnego użytku: paskiem życia, paskiem energii oraz licznikami bomby i rupii. Pod koniec tego samouczka, będziesz miał GUI gry, gotowe do kontroli za pomocą GDscript lub VisualScript:

../../_images/ui_gui_design_final_result.png

Końcowy wynik

Nauczysz się również:

 1. Tworzyć rozszerzalne komponenty UI

 2. Używać dziedziczenia scen

 3. Tworzyć zaawansowane UI

Pobierz pliki projektu: ui_gui_design.zip i rozpakuj archiwum. Zaimportuj projekt start/ w Godot, zawierającym pliki potrzebne do tego samouczka. Folder end/ zawiera projekt po wykonaniu kroków z tego samouczka.

Informacja

Możesz obejrzeć ten poradnik w formie wideo na Youtube.

Breaking down the UI

Let's break down the final UI and plan the containers we'll use. As in the Stwórz ekran startowy, it starts with a MarginContainer. Then, we can see up to three columns:

 1. Pasek życia i energii liczony od lewej

 2. Pasek życia i energii

 3. Liczniki bomby i rupii znajdują się po prawej stronie

But the bar's label and the gauge are two parts of the same UI element. If we think of them this way, we're left with two columns:

 1. Po lewej stronie paska życia i energii

 2. Liczniki bomby i rupii znajdują się po prawej stronie

Ułatwia to zagnieżdżanie kontenerów: mamy pewne marginesy wokół granicy ekranu, ustawione za pomocą MarginContainer, a następnie HBoxContainer``do zarządzania naszymi dwoma kolumnami. Dwa paski ułożone jeden nad drugim wewnątrz ``VBoxContainer. I będziemy potrzebować ostatniego HBoxContainer w prawej kolumnie, aby umieścić bomby i ruple obok siebie.

../../_images/ui_gui_step_tutorial_containers_structure.png

Mamy ładne UI z użytymi tylko 4 kontenerami

Będziemy potrzebować dodatkowych kontenerów wewnątrz poszczególnych komponentów interfejsu użytkownika, daje to nam główną strukturę sceny interfejsu użytkownika. Za pomocą tego planu możemy stworzyć w Godocie nasze GUI.

Tworzenie podstawowego GUI

There are two possible approaches to the GUI: we can design elements in separate scenes and put them together, or prototype everything in a single scene and break it down later. I recommend working with a single scene as you can play with your UI's placement and proportions faster this way. Once it looks good, you can save entire sections of the node tree as reusable sub-scenes. We'll do that in a moment.

Na tą chwilę, zacznijmy z kilkoma kontenerami.

Create a new scene and add a MarginContainer. Select the node and name it GUI.

We want our interface to anchor to the top of the screen. Select the GUI node and click the Layout button at the top of the viewport. Select the Top Wide option. The GUI node will anchor to the top edge of its parent, the viewport by default. It will resize automatically on the vertical axis to make space for its child UI components.

Save the scene as GUI.tscn. We will put the entire GUI in it.

Po wybraniu MarginContainer skieruj się do inspektora i przejdź do sekcji niestandardowych stałych. Rozwiń ją i kliknij pole obok każdej z właściwości Margin. Ustawić wszystkie na 20 pikseli. Następnie należy dodać węzeł HBoxContainer. Ten będzie zawierał dwa paski po lewej stronie i oddzielał je od dwóch liczników po prawej stronie.

We want to stack the bars vertically inside the HBoxContainer. Add a VBoxContainer as a child of HBoxContainer and name it Bars. Select the parent HBoxContainer again and this time, add another HBoxContainer as a child of it. Call it Counters. With these four containers, we have the base for our GUI scene.

../../_images/ui_gui_containers_structure_in_godot.png

Powinieneśmieć 4 kontenery wyglądające tak

Informacja

We can work this way because we first broke down our UI design and took a few moments to think about the containers we'd use. When you follow a tutorial like this, it may seem weird. But once you're working on real games, you'll see it's an efficient workflow.

Stwórz podstawę dla pasków

Each bar is split into two sub-elements that align horizontally: the label with the health count on the left, and the gauge on the right. Once again, the HBoxContainer is the perfect tool for the job. Select the Bars node and add a new HBoxContainer inside of it. Name it Bar.

The label itself requires at least three nodes: a NinePatchRect for the background, on top of which we'll add a texture on the left, either HP or EP, and a Label on the right for the value. We can nest Control nodes however we want. We could use the NinePatchRect as a parent for the two other elements, as it encompasses them. In general, you want to use containers instead, as their role is to help organize UI components. We'll need a MarginContainer later anyway to add some space between the life count and the gauge. Select the Bar and add a MarginContainer. Name it Count. Inside of it, add three nodes:

 1. NinePatchRect nazwany Background

 2. TextureRect nazwany Title

 3. I Label nazwany Number

Aby dodać węzły jako rodzeństwo, zawsze najpierw zaznaczaj węzeł Count.

../../_images/ui_gui_step_tutorial_bar_template_1.png

Drzewo sceny powinno tak wyglądać. Jesteśmy gotowi wrzucić kilka tekstur

Nasza scena jest wciąż pusta. Nadszedł czas, aby wrzucić do środka tekstury. Aby załadować tekstury, przejdź do panelu Systemu Plików po lewej stronie w edytorze. Przejdź do folderu res://assets/GUI.

../../_images/ui_gui_step_tutorial_textures_in_FileSystem_tab.png

Powinieneś ujrzeć listę tekstur, którymi obszyjemy nasz interfejs.

Select the Background in the Scene dock. In the Inspector, you should see a Texture property. In the FileSystem tab, click and drag label_HP_bg.png onto the Texture slot. It stays squashed. The parent MarginContainer will force its size down to 0 until we force elements inside the container to have a minimum size. Select the Background node. In the Inspector, scroll down to the Rect section. Set Min Size to (100, 40). You should see the Background resize along with its parent containers.

Następnie wybierz Title, przeciągnij i upuść label_HP.png na miejsce Texture. Wybierz węzeł Number, kliknij w pole obok właściwości Text i wpisz 10. W ten sposób zobaczymy oba węzły. Powinny one być ułożone w lewym górnym rogu ich rodzica MarginContainer.

../../_images/ui_gui_step_tutorial_bar_label_stacked.png

Jeśli zaznaczysz oba węzły, zobaczysz coś takiego

As they have a container as their direct parent, we cannot move them freely: the Count node will always reset their anchors, their size and position. Try to move and resize the nodes in the viewport. Then, select any of the three textures and press Ctrl + Up or Ctrl + Down to reorder them in the Scene dock. They'll snap back to their previous size and position.

Parent containers control the size, the scale, the margins, and the anchors of their direct children. To modify the nodes, you must nest them inside a regular Control or another UI element. We'll use the Background as a parent for the Title and Number. Select both the Title and Number, and drag and drop them onto Background.

../../_images/ui_gui_step_tutorial_bar_nesting_inside_background.png

Używając węzła Background jako rodzica dwóch tekstur, odbieramy kontrolę nad obszarem Count MarginContainer

Select the Title and in the Inspector, change its Stretch Mode property to Keep Centered. Next find the Rect category in the Inspector and change the Size property to (50, 40) so it only takes the left half of the background. Next, select the Number node. In the viewport, click the Layout menu and click Full Rect. The node will resize to fit the Background. Head to the Inspector and change its Align property to Right, and the Valign property to Center. The text should snap to the center of the Background's right edge. Resize the node horizontally, so it takes the right half of the Background and there's a bit of padding with the right edge.

../../_images/ui_gui_step_tutorial_bar_placed_title_and_label.png

Here's how the nodes' bounding boxes should look in the viewport. Keep it rough, you don't need to place them too precisely for now.

Zamień czcionkę w etykiecie

The label's font is too small. We need to replace it. Select the Number node and in the Inspector, scroll down to the Control class, and find the Custom Font category. Click the field next to the Font property and click on New Dynamic Font. Click on the field again and select Edit.

You will enter the Dynamic Font resource. Unfold the Font category and click the field next to Font Data. Click the Load button. In the file browser, navigate down to the assets/font folder and double click Comfortaa-Bold.ttf to open it. You should see the font update in the viewport. Unfold the settings category to change the font size. Set the Size property to a higher value, like 24 or 28.

We now need the text's baseline, the number's lower edge, to align with the HP texture on the left. To do so, still in the DynamicFont resource, you can tweak the Bottom property under the Extra Spacing category. It adds some bottom padding to the text. Click the Number node in the Scene tab to go back to the node's properties and change the Valign to Bottom. To adjust the text's baseline, click on the font field under the Custom Font category again and tweak the Bottom property until the text aligns with the Title node. I used a value of 2 pixels.

../../_images/ui_gui_step_tutorial_number_baseline.png

Z dolną wartością 2 pikseli, Number jest zgodny z węzłem Title

Dzięki temu zakończyliśmy najtrudniejszą część GUI. Serdecznie gratuluję! Przejdźmy do prostszych węzłów.

Dodaj pasek postępu

We need one last element to complete our life bar: the gauge itself. Godot ships with a TextureProgress node that has everything we need.

Select the Bar node and add a TextureProgress inside of it. Name it Gauge. In the inspector unfold the Textures section. Head to the FileSystem dock and drag and drop the lifebar_bg.png texture onto the Under slot. Do the same with the lifebar_fill.png image and drop it onto the Progress slot. Under the Range class in the inspector, change the Value property to 50 to see the gauge fill up.

Z tylko pięcioma węzłami Control, nasz pierwszy pasek jest gotowy do użycia.

../../_images/ui_gui_step_tutorial_bar_final.png

Tak, nasz pasek życia jest gotowy. Ta ostatnia część była szybka, czyż nie? To dzięki naszej wytrzymałej konstrukcji kontenera.

Design the bomb and emerald counters

The bomb and emerald counters are like the bar's Count node. So we'll duplicate it and use it as a template.

Under the Bar node, select Count and press Ctrl + D to duplicate it. Drag and drop the new node under the Counters HBoxContainer at the bottom of the scene tree. You should see it resize automatically. Don't worry about this for now, we'll fix the size soon.

Rename the Count2 node to Counter. Unlike the bars, we want the number to be on the left, and an icon to sit on the right. The setup is the same: we need a background (a NinePatchRect), the title, and the number nodes. The Title node is a TextureRect, so it's what we need to display the icon. In the scene tree, select the Title node, and rename it to Icon.

../../_images/ui_gui_step_tutorial_counter_design_1.png

Oto jak twoje drzewo węzłów powinno teraz wyglądać

With the Icon node selected, in the inspector, scroll to the top to see the Texture slot. Head to the FileSystem dock on the left and select the bombs_icon.png. Drag and drop it onto the Texture slot. In the Scene Tab select both the Icon and the Number nodes. Click the Layout menu in the toolbar at the top of the viewport and select Full Rect. Both nodes will update to fit the size of the Background.

../../_images/ui_gui_step_tutorial_counter_design_2.png

The nodes anchor to the entire Background, but their position is off

Let's change the Number's align properties to move it to the left and center of the Background. Select the Number node, change its Align property to left and the Valign property to center. Then resize its left edge a bit to add some padding between the left edge of the Background and the text.

../../_images/ui_gui_step_tutorial_counter_design_3.png

The Number node aligned to the left and center

To overlap the Icon and the background, we need a few tweaks. First, our background is a bit too tall. It's because it's inside a margin container that is controlled by the top-most GUI node. Select the GUI node at the top of the scene tree and downsize it vertically so that it's as thin as possible. You'll see the gauge prevents you from making it too small. A container cannot be smaller than the minimal size of its children. The container's margins also weigh in.

Select the Icon, click the Layout menu, and select Full Rect to re-center it. We need it to anchor to the Background's right edge. Open the Layout menu again and select Center Right. Move the icon up so it is centered vertically with the Background.

../../_images/ui_gui_step_tutorial_counter_design_4.png

Ikona bomby zakotwiczy się po prawej krawędzi tła. Zmień rozmiar kontenera licznika, aby zobaczyć, jak węzeł ikony przykleja się do jego prawej strony

Because we duplicated the Counter from the bar's Count, the Number node's font is off. Select the Number node again, head to the Font property, and click it to access the DynamicFont resource. In the Extra Spacing section, change the Bottom value to 0 to reset the font's baseline. Our counter now works as expected.

Let's make the Counters anchor to the right edge of the viewport. To do so, we need to set the Bars container take all the available horizontal space it can. Select the Bars node and scroll down to the Size Flags category. In the Horizontal category, check the Expand value. The Bars node should resize and push the counter to the right side of the screen.

../../_images/ui_gui_step_tutorial_counter_design_5.png

An expanding container eats all the space it can from its parent, pushing everything else along the way

Turn the bar and counter into reusable UI components

We have one bar and one counter widget. But we need two of each. We may need to change the bars' design or their functionality later on. It'd be great if we could have a single scene to store a UI element's template, and child scenes to work on variations. Godot lets us do this with Inherited Scenes.

Let's save both the Counter and the Bar branches as separate scenes that we'll reduce to create the LifeBar, the EnergyBar, the BombCounter, and the EmeraldCounter. Select the Bar HBoxContainer. Right click on it and click on Save Branch as Scene. Save the scene as Bar.tscn. You should see the node branch turn it to a single Bar node.

Wskazówka

A scene is a tree of nodes. The topmost node is the tree's root, and the children at the bottom of the hierarchy are leaves. Any node other than the root along with one or more children is a branch. We can encapsulate node branches into separate scenes, or load and merge them from other scenes into the active one. Right click on any node in the Scene dock and select Save Branch as Scene or Merge from Scene.

Then, select the Counter node and do the same. Right click, Save Branch as Scene, and save it as Counter.tscn. A new edit scene icon appears to the right of the nodes in the scene tree. Click on the one next to Bar to open the corresponding scene. Resize the Bar node so that its bounding box fits its content. The way we named and placed the Control nodes, we're ready to inherit this template and create the life bar. It's the same for the Counter.

../../_images/ui_gui_step_tutorial_bar_template_scene.png

With no extra changes, our Bar is ready to use

Use scene inheritance to create the remaining elements

We need two bars that work the same way: they should feature a label on the left, with some value, and a horizontal gauge on the right. The only difference is that one has the HP label and is green, while the other is called EP and is yellow. Godot gives us a powerful tool to create a common base to reuse for all bars in the game: inherited scenes.

../../_images/gui_step_tutorial_gui_scene_hierarchy.png

Inherited scenes help us keep the GUI scene clean. In the end, we will only have containers and one node for each UI component.

On an inherited scene, you can change any property of every node in the inspector, aside from its name. If you modify and save the parent scene, all the inherited scenes update to reflect the changes. If you change a value in the inherited scene, it will always override the parent's property. It's useful for UIs, as they often require variations of the same elements. In general, in UI design, buttons, panels etc. share a common base style and interactions. We don't want to copy it over to all variations manually.

A reload icon will appear next to the properties you override. Click it to reset the value to the parent scene's default.

Informacja

Think of scene inheritance like the node tree, or the extends keyword in GDScript. An inherited scene does everything like its parent, but you can override properties, resources and add extra nodes and scripts to extend its functionality.

Dziedzicz po scenie Bar(pasek) by stworzyć LifeBar(pasek życia)

Go to Scene -> New Inherited Scene to create a new type of Bar. Select the Bar scene and open it. You should see a new [unsaved] tab, that's like your Bar, but with all nodes except the root in grey. Press Ctrl + S (Cmd + S on macOS) to save the new inherited scene and name it LifeBar.

../../_images/ui_gui_step_tutorial_inherited_scene_parent.png

You can't rename grey nodes. This tells you they have a parent scene

First, rename the root or top level node to LifeBar. We always want the root to describe exactly what this UI component is. The name differentiates this bar from the EnergyBar we'll create next. The other nodes inside the scene should describe the component's structure with broad terms, so it works with all inherited scenes. Like our TextureProgress and Number nodes.

Informacja

If you've ever done web design, it's the same spirit as working with CSS: you create a base class, and add variations with modifier classes. From a base button class, you'll have button-green and button-red variations for the user to accept and refuse prompts. The new class contains the name of the parent element and an extra keyword to explain how it modifies it. When we create an inherited scene and change the name of the top level node, we're doing the same thing.

Tworzenie paska energii

We already setup the LifeBar's design with the main Bar scene. Now we need the EnergyBar.

Let's create a new inherited scene, and once again select the Bar.tscn scene and open it. Double-click on the Bar root node and rename it to EnergyBar. Save the new scene as EnergyBar.tscn. We need to replace the HP texture with EP one, and to change the textures on the gauge.

Head to the FileSystem dock on the left, select the Title node in the Scene tree and drag and drop the label_EP.png file onto the texture slot. Select the Number node and change the Text property to a different value like 14.

You'll notice the EP texture is smaller than the HP one. We should update the Number's font size to better fit it. A font is a resource. All the nodes in the entire project that use this resource will be affected by any property we change. You can try to change the size to a huge value like 40 and switch back to the LifeBar or the Bar scenes. You will see the text increased in size.

../../_images/ui_gui_step_tutorial_design_EnergyBar_1.png

If we change the font resource, all the nodes that use it are affected

To change the font size on this node only, we must create a copy of the font resource. Select the Number node again and click on the wrench and screwdriver icon on the top right of the inspector. In the drop-down menu, select the Make Sub-Resources Unique option. Godot will find all the resources this node uses and create unique copies for us.

../../_images/ui_gui_step_tutorial_design_EnergyBar_2.png

Użyj tej opcji aby stworzyć unikalną kopię zasobów dla każdego węzła

Wskazówka

When you duplicate a node from the Scene tree, with Ctrl + D (Cmd + D on macOS), it shares its resources with the original node. You need to use Make Sub-Resources Unique before you can tweak the resources without affecting the source node.

Scroll down to the Custom Font section and open Font. Lower the Size to a smaller value like 20 or 22. You may also need to adjust the Bottom spacing value to align the text's baseline with the EP label on the left.

../../_images/ui_gui_step_tutorial_design_EnergyBar_3.png

The EP Count widget, with a smaller font than its HP counterpart

Now, select the TextureProgress node. Drag the energy_bar_bg.png file onto the Under slot and do the same for energy_bar_fill.png and drop it onto the Progress texture slot.

You can resize the node vertically so that its bounding rectangle fits the gauge. Do the same with the Count node until its size aligns with that of the bar. Because the minimal size of TextureProgress is set based on its textures, you won't be able to downsize the Count node below that. That is also the size the Bar container will have. You may downscale this one as well.

Last but not least, the Background container has a minimum size that makes it a bit large. Select it and in the Rect section, change the Min Size property down to 80 pixels. It should resize automatically and the Title and Number nodes should reposition as well.

../../_images/ui_gui_step_tutorial_design_EnergyBar_4.png

Licznik wygląda lepiej i jest niewiele mniejszy

Wskazówka

The Count node's size affects the position of the TextureProgress. As we'll align our bars vertically in a moment, we're better off using the Counter's left margin to resize our EP label. This way both the EnergyBar's Count and the LifeBar's Count nodes are one hundred pixels wide, so both gauges will align perfectly.

Prepare the bomb and emerald counters

Let us now take care of the counters. Go to Scene -> New Inherited Scene and select the Counter.tscn as a base. Rename the root node as BombCounter too. Save the new scene as BombCounter.tscn. That's all for this scene.

../../_images/ui_gui_step_tutorial_design_counters_1.png

Licznik bomb jest taki sam jak oryginalny licznik w scenie

Go to Scene -> New Inherited Scene again and select Counter.tscn once more. Rename the root node EmeraldCounter and save the scene as EmeraldCounter.tscn. For this one, we mainly need to replace the bomb icon with the emerald icon. In the FileSystem tab, drag the emeralds_icon.png onto the Icon node's Texture slot. Icon already anchors to the right edge of the Background node so we can change its position and it will scale and reposition with the EmeraldCounter container. Shift the emerald icon a bit to the right and down. Use the Arrow Keys on the keyboard to nudge its position. Save, and we're done with all the UI elements.

../../_images/ui_gui_step_tutorial_design_counters_2.png

Twoja ostatnia scena powinna wyglądać tak

Dodaj komponenty UI do końcowego GUI

Time to add all the UI elements to the main GUI scene. Open the GUI.tscn scene again, and delete the Bar and Counter nodes. In the FileSystem dock, find the LifeBar.tscn and drag and drop it onto the Bars container in the scene tree. Do the same for the EnergyBar. You should see them align vertically.

../../_images/ui_gui_step_tutorial_assemble_final_gui_1.png

Pasek życia i energii automatycznie się wyrównują

Now, drag and drop the BombCounter.tscn and EmeraldCounter.tscn scenes onto the Counters node. They'll resize automatically.

../../_images/ui_gui_step_tutorial_assemble_final_gui_2.png

The nodes resize to take all the available vertical space

To let the EmeraldCounter and BombCounter use the size we defined in Counter.tscn, we need to change the Size Flags on the Counters container. Select the Counters node and unfold the Size Flags section in the Inspector. Uncheck the Fill tag for the Vertical property, and check Shrink Center so the container centers inside the HBoxContainer.

../../_images/ui_gui_step_tutorial_assemble_final_gui_3.png

Now both counters have a decent size

Wskazówka

Change the Min Size property of the Counters container to control the height of the counters' background.

We have one small issue left with the EP label on the EnergyBar: the 2 bars should align vertically. Click the icon next to the EnergyBar node to open its scene. Select the Count node and scroll down to the Custom Constants section. Add a Margin Left of 20. In the Rect section set the node's Min Size back to 100, the same value as on the LifeBar. The Count should now have some margin on the left. If you save and go back to the GUI scene, it will be aligned vertically with the LifeBar.

../../_images/ui_gui_step_tutorial_assemble_final_gui_4.png

2 paski wyrównały się perfekcyjnie

Informacja

We could have set up the EnergyBar this way a few moments ago. But this shows you that you can go back to any scene anytime, tweak it, and see the changes propagate through the project!

Place the GUI onto the game's mockup

To wrap up the tutorial we're going to insert the GUI onto the game's mockup scene.

Head to the FileSystem dock and open LevelMockup.tscn.

Drag-and-drop the GUI.tscn scene right below the bg node and above the Characters. The GUI will scale to fit the entire viewport. Head to the Layout menu and select the Center Top option so it anchors to the top edge of the game window. Then resize the GUI to make it as small as possible vertically. Now you can see how the interface looks in the context of the game.

Congratulations for getting to the end of this long tutorial. You can find the final project here: ui_gui_design.zip.

../../_images/ui_gui_design_final_result.png

Końcowy wynik

Informacja

A final note about Responsive Design. If you resize the GUI, you'll see the nodes move, but the textures and text won't scale. The GUI also has a minimum size, based on the textures inside of it. In games, we don't need the interface to be as flexible as that of a website. You almost never want to support both landscape and portrait screen orientations. It's one or the other. In landscape orientation, the most common ratios range from 4:3 to 16:9. They are close to one another. That's why it's enough for the GUI elements to only move horizontally when we change the window size.