Twórz interfejs z węzłami kontrolującymi

Wyświetlacze, telefony komórkowe i ekrany telewizorów są dostępne w różnych kształtach i rozmiarach. Aby dostarczać na nie grę, musisz obsługiwać różne rozdzielczości i proporcje ekranu. Trudno jest zbudować interfejsy, które dostosują się do wszystkich platform. Na szczęście Godot posiada solidne narzędzia do projektowania i zarządzania takim interfejsem.

../../_images/godot_editor_ui.png

Edytor Godot został stworzony przy pomocy frameworka UI silnika

Ten poradnik pomoże tobie rozpocząć projektowanie interfejsu użytkownika. Nauczysz się:

 • Pięć najbardziej użytecznych węzłów kontrolnych do budowy interfejsu gier

 • Jak pracować z kotwicami elementów UI

 • Jak efektywnie stworzyć i ustawić kontenery dla interfejsu użytkownika

 • The five most common containers (you can learn more about containers in the GUI Containers documentation page).

Aby nauczyć się jak kontrolować interfejs i podłączyć go do innego skryptu, przeczytaj Zbuduj swoje pierwsze UI w Godocie.

By zaprojektować własny interfejs, będziesz musiał użyć Control node'ow. To te node'y w kolorze zielonym w twoim edytorze. Są ich tam tuziny - niektóre służą do tworzeniu pasków życia, inne do bardziej skomplikowanych aplikacji. Sam edytor Godot jest zbudowany przy pomocy Control node'ów.

Control node'y mają wyjątkowe właściwości, dzięki którym mogą dobrze współpracować. Inne node'y wizualne, jak Node2D i Sprite, nie posiadają takich możliwości. Więc by uczynić swoje życie łatwiejszym, korzystaj z Control node'ów, kiedy tylko możesz przy tworzeniu własnych interfejsów.

All control nodes share the same main properties:

 1. Kotwica

 2. Bounding rectangle

 3. Focus and focus neighbor

 4. Size flags

 5. Margines

 6. Opcjonalny motyw UI

Po zrozumieniu podstaw węzła Control, nauczenie się wszystkich jego pochodnych węzłów, zajmie mniej czasu.

5 najczęstszych elementów UI

Godot jest dostarczany z dziesiątkami węzłów kontrolnych. Wiele z nich jest po to, aby pomóc w tworzeniu wtyczek do edytora i aplikacji.

Do większości gier wystarczy tylko pięć rodzajów elementów interfejsu użytkownika i kilka kontenerów. Te pięć węzłów kontrolnych to:

 1. Label: do wyświetlania tekstu

 2. TextureRect: używany głównie do tworzenia tła lub wszystkiego, co powinno być statycznym obrazem

 3. TextureProgress: do pasków życia, pasków ładowania, poziomych, pionowych lub kołowych

 4. NinePatchRect: do paneli skalowalnych

 5. Przycisk TextureButton: do tworzenia przycisków

../../_images/five_most_common_nodes.png

5 najczęstszych węzłów kontrolujących w UI

TextureRect

W interfejsie użytkownika TextureRect wyświetla teksturę lub obraz. Wydaje się, że jest podobny do węzła Sprite, ale oferuje wiele trybów skalowania. Ustaw właściwość trybu Stretch, aby zmienić jego zachowanie:

 • Scale On Expand (compat) scales the texture to fit the node's bounding rectangle, only if expand property is true; otherwise, it behaves like Keep mode. Default mode for backwards compatibility.

 • Skala skaluje teksturę tak, aby pasowała do prostokąta ograniczającego węzeł.

 • Tile sprawia, że tekstura powtarza się, ale nie jest skalowana.

 • Keep and Keep Centered force the texture to remain at its original size, in the top left corner or the center of the frame respectively.

 • Keep Aspect and Keep Aspect Centered scales the texture but force it to remain its original aspect ratio, in the top left corner or the center of the frame respectively.

 • Keep Aspect Covered works just like Keep Aspect Centered but the shorter side fits the bounding rectangle and the other one clips to the node's limits.

Podobnie jak w przypadku węzłów Sprite, można zmieniać kolor narzędzia TextureRect. Kliknij właściwość Modulate i użyj wybieracza kolorów.

../../_images/five_common_nodes_textureframe.png

TextureRect modulowany kolorem czerwonym

TextureButton

TextureButton is like TextureRect, except it has 6 texture slots: one for each of the button's states. Most of the time, you'll use the Normal, Pressed, and Hover textures. Focused is useful if your interface listens to the keyboard's input. The sixth image slot, the Click Mask, lets you define the clickable area using a 1-bit, pure black and white image.

In the Base Button section, you'll find a few checkboxes that change how the button behaves. When Toggle Mode is on, the button will toggle between active and normal states when you press it. Disabled makes it disabled by default, in which case it will use the Disabled texture. TextureButton shares a few properties with the texture frame: it has a modulate property, to change its color, and Resize and Stretch modes to change its scale behavior.

../../_images/five_common_nodes_texturebutton.png

TextureButton and its 5 texture slots

TextureProgress

TextureProgress layers up to 3 sprites to create a progress bar. The Under and Over textures sandwich the Progress one, which displays the bar's value.

The Mode property controls the direction in which the bar grows: horizontally, vertically, or radially. If you set it to radial, the Initial Angle and Fill Degrees properties let you limit the range of the gauge.

To animate the bar, you'll want to look at the Range section. Set the Min and Max properties to define the range of the gauge. For instance, to represent a character's life, you'll want to set Min to 0, and Max to the character's maximum life. Change the Value property to update the bar. If you leave the Min and Max values to the default of 0 and 100, and set the Value property to 40, 40% of the Progress texture will show up, and 60% of it will stay hidden.

../../_images/five_common_nodes_textureprogress.png

Pasek postępu TextureProgress wypełniony w dwóch trzecich

Label

Label prints text to the screen. You'll find all its properties in the Label section, in the Inspector. Write the text in the Text property, and check Autowrap if you want it to respect the textbox's size. If Autowrap is off, you won't be able to scale the node. You can align the text horizontally and vertically with Align and Valign, respectively.

../../_images/five_common_nodes_label.png

Obraz etykiety

NinePatchRect

NinePatchRect takes a texture split in 3 rows and 3 columns. The center and the sides tile when you scale the texture, but it never scales the corners. It is useful to build panels, dialog boxes and scalable backgrounds for your UI.

../../_images/five_common_nodes_ninepatchrect.png

NinePatchRect skalowany za pomocą właściwości min_size

There are two workflows to build responsive UIs

Są dwie metody jak zbudować skalowalny i elastyczny interfejs w Godocie:

 1. Z drugiej strony masz menu układu. Pomaga zakotwiczyć, umieścić i zmienić rozmiar elementu interfejsu użytkownika względem jego rodzica.

 2. Arrange control nodes automatically with containers: Use container nodes to automatically scale and place UI elements.

The two approaches are not always compatible. Because a container controls its children, you cannot use the layout menu on them. Each container has a specific effect, so you may need to nest several of them to get a working interface. With the layout approach you work from the bottom up, on the children. As you don't insert extra containers in the scene it can make for cleaner hierarchies, but it's harder to arrange items in a row, column, grid, etc.

Tworząc interfejsy użytkownika dla gier i narzędzi, rozwijasz zmysł tego, co najlepiej pasuje do każdej sytuacji.

Ustaw precyzyjnie elementy UI z kotwicami

Control nodes have a position and size, but they also have anchors and margins. Anchors define the origin, or the reference point, for the Left, Top, Right and Bottom edges of the node. Change any of the 4 anchors to change the reference point of the margins.

../../_images/anchor_property.png

Właściwości kotwicy

Jak zmienić kotwicę

Like any properties, you can edit the 4 anchor points in the Inspector, but this is not the most convenient way. When you select a control node, the layout menu appears above the viewport, in the toolbar. It gives you a list of icons to set all 4 anchors with a single click, instead of using the inspector's 4 properties. The layout menu will only show up when you select a control node.

../../_images/layout_menu.png

The layout menu in the viewport

Kotwice są ustawione względem kontenera rodzica

Each anchor is a value between 0 and 1. For the left and top anchors, a value of 0 means that without any margin, the node's edges will align with the left and top edges of its parent. For the right and bottom edges, a value of 1 means they'll align with the parent container's right and bottom edges. On the other hand, margins represent a distance to the anchor position in pixels, while anchors are relative to the parent container's size.

../../_images/ui_anchor_and_margins.png

Margins are relative to the anchor position, which is relative to the anchors. In practice, you'll often let the container update margins for you

Zmiana marginesów za pomocą kotwic

Margins update automatically when you move or resize a control node. They represent the distance from the control node's edges to its anchor, which is relative to the parent control node or container. That's why your control nodes should always be inside a container, as we'll see in a moment. If there's no parent, the margins will be relative to the node's own bounding Rectangle, set in the Rect section, in the inspector.

../../_images/control_node_margin.png

Margins on a CenterContainer set to the "Full Rect" anchor

Try to change the anchors or nest your Control nodes inside Containers: the margins will update. You'll rarely need to edit the margins manually. Always try to find a container to help you first; Godot comes with nodes to solve all the common cases for you. Need to add space between a lifebar and the border of the screen? Use the MarginContainer. Want to build a vertical menu? Use the VBoxContainer. More on these below.

Użyj znaczników rozmiaru, aby zmienić sposób, w jaki elementy interfejsu użytkownika wypełniają dostępną przestrzeń

Every control node has Size Flags. They tell containers how the UI elements should scale. If you add the "Fill" flag to the Horizontal or Vertical property, the node's bounding box will take all the space it can, but it'll respect its siblings and retain its size. If there are 3 TextureRect nodes in an HBoxContainer, with the "Fill" flags on both axes, they'll each take up to a third of the available space, but no more. The container will take over the node and resize it automatically.

../../_images/textureframe_in_box_container_fill.png

3 elementy UI zawarte w HBoxConstainer, wyrównają się do pionu

The "Expand" flag lets the UI element take all the space it can, and push against its siblings. Its bounding rectangle will grow against the edges of its parent, or until it's blocked by another UI node.

../../_images/textureframe_in_box_container_expand.png

The same example as above, but the center node has the "Expand" size flag

You'll need some practice to understand the size tags, as their effect can change quite a bit depending on how you set up your interface.

Automatyczne rozmieszczanie węzłów kontrolnych w kontenerach

Containers automatically arrange all children Control nodes including other containers in rows, columns, and more. Use them to add padding around your interface or center nodes in their bounding rectangles. All built-in containers update in the editor, so you can see the effect instantly.

Containers have a few special properties to control how they arrange UI elements. To change them, navigate down to the Custom Constants section in the Inspector.

5 najbardziej przydatnych kontenerów

Jeśli tworzysz narzędzia, możesz potrzebować wszystkich kontenerów. Ale w większości gier wystarczy garstka:

 • MarginContainer, do dodania marginesów wokół UI

 • CenterContainer, wyśrodkowuje swoje dzieci względem ramki

 • VboxContainer i HboxContainer, do ustawienia elementów UI w wierszach i kolumnach

 • GridContainer, to arrange Controls nodes in a grid-like pattern

CenterContainer centers all its children inside of its bounding rectangle. It's one you typically use for title screens, if you want the options to stay in the center of the viewport. As it centers everything, you'll often want a single container nested inside it. If you use textures and buttons instead, they'll stack up.

../../_images/five_containers_centercontainer.png

CenterContainer dla paska życia wyśrodkowanego względem jego rodzica.

The MarginContainer adds a margin on any side of the child nodes. Add a MarginContainer that encompasses the entire viewport to add a separation between the edge of the window and the UI. You can set a margin on the top, left, right, or bottom side of the container. No need to tick the checkbox: click the corresponding value box and type any number. It will activate automatically.

../../_images/five_containers_margincontainer.png

MarginContainer dodaje margines 40px wokół GUI

There are two BoxContainers: VBoxContainer and HBoxContainer. You cannot add the BoxContainer node itself, as it is a helper class, but you can use vertical and horizontal box containers. They arrange nodes either in rows or columns. Use them to line up items in a shop, or to build complex grids with rows and columns of different sizes, as you can nest them to your heart's content.

../../_images/five_containers_boxcontainer.png

HBoxContainer wyrównuje pionowo elementy UI

VBoxContainer automatically arranges its children into a column. It puts them one after the other. If you use the separation parameter, it will leave a gap between its children. HBoxContainer arranges UI elements in a row. It's similar to the VBoxContainer, with an extra add_spacer method to add a spacer control node before its first child or after its last child, from a script.

The GridContainer lets you arrange UI elements in a grid-like pattern. You can only control the number of columns it has, and it will set the number of rows by itself, based on its children's count. If you have nine children and three columns, you will have 9÷3 = 3 rows. Add three more children and you'll have four rows. In other words, it will create new rows as you add more textures and buttons. Like the box containers, it has two properties to set the vertical and horizontal separation between the rows and columns respectively.

../../_images/five_containers_gridcontainer.png

GridContainer z 2 kolumnami. Automatycznie ustawia szerokość każdej z kolumn.

System UI Godota jest złożony i ma o wiele więcej do zaoferowania. Aby dowiedzieć się, jak zaprojektować zaawansowany interfejs, przejdź do sekcji GUI.