Використання зовнішнього текстового редактора

Godot можна використовувати із зовнішнім текстовим редактором, таким як Sublime Text, або Visual Studio Code. Щоб включити зовнішній текстовий редактор, перейдіть до відповідних налаштувань редактора за допомогою: Editor -> Editor Settings -> Text Editor -> External

../../_images/editor_settings.png

Є два поля: виконуваного шляху та командного рядка. Вони дозволяють інтегрувати редактор в Godot, передаючи йому файловий шлях до відкритих та інших відповідних аргументів. Godot замінить наступні заповнювачі в полях:

Поле Exec Flags Замінюється на
{project} Абсолютний шлях до каталогу проекту
{file} Абсолютний шлях до файла
{col} Номер позиції помилки у рядку
{line} Номер рядка помилки

Деякі приклади Exec Flags для різних редакторів включають:

Редактор Exec Flags (Виконувані прапорці)
Geany/Kate {file} --line {line} --column {col}
Atom/Sublime Text {file}:{line}
JetBrains Rider --line {line} {file}
Visual Studio або VS Code {project} --goto {file}:{line}:{col}
Vim (gVim) "+call cursor({line}, {col})" {file}

Примітка

Для коду Visual Studio вам потрібно буде вказати на файл code.cmd.