C# features

На цій сторінці ви знайдете огляд часто використовуваних функцій як C#, так і Godot, та способів їх спільного використання.

Type conversion and casting

C# - це статично типізована мова. Тому ви не можете зробити наступне:

var mySprite = GetNode("MySprite");
mySprite.SetFrame(0);

Метод GetNode() повертає екземпляр Node. Ви явно повинні перетворити його в потрібний похідний тип, у цьому випадку Sprite.

Для цього у вас є різні варіанти в C#.

Приведення та перевірка типу

Throws InvalidCastException if the returned node cannot be cast to Sprite. You would use it instead of the as operator if you are pretty sure it won't fail.

Sprite mySprite = (Sprite)GetNode("MySprite");
mySprite.SetFrame(0);

Використання оператора AS

The as operator returns null if the node cannot be cast to Sprite, and for that reason, it cannot be used with value types.

Sprite mySprite = GetNode("MySprite") as Sprite;
// Only call SetFrame() if mySprite is not null
mySprite?.SetFrame(0);

Використання загальних методів

Також передбачені загальні методи, щоб зробити перетворення цього типу прозорим.

GetNode<T>() casts the node before returning it. It will throw an InvalidCastException if the node cannot be cast to the desired type.

Sprite mySprite = GetNode<Sprite>("MySprite");
mySprite.SetFrame(0);

GetNodeOrNull<T>() uses the as operator and will return null if the node cannot be cast to the desired type.

Sprite mySprite = GetNodeOrNull<Sprite>("MySprite");
// Only call SetFrame() if mySprite is not null
mySprite?.SetFrame(0);

Перевірка типу за допомогою оператора IS

To check if the node can be cast to Sprite, you can use the is operator. The is operator returns false if the node cannot be cast to Sprite, otherwise it returns true.

if (GetNode("MySprite") is Sprite)
{
  // Yup, it's a sprite!
}

Більш просунуту перевірку типу ви можете подивитись у Відповідність шаблонів.

Сигнали C#

Повний приклад C# дивіться у розділі Обробка сигналу у покроковому посібнику Скриптинґ.

Оголошення сигналу в C# робиться з атрибутом [Signal] на делегаті.

[Signal]
delegate void MySignal();

[Signal]
delegate void MySignalWithArguments(string foo, int bar);

Ці сигнали можуть бути потім підключені або в редакторі, або з коду за допомогою Connect. Якщо ви хочете підключити сигнал в редакторі, вам потрібно (пере)скласти збірку проєктів, щоб побачити новий сигнал. Цю збірку можна вручну запустити, натиснувши кнопку «Створити» (“Build”) у верхньому правому куті вікна редактора.

public void MyCallback()
{
  GD.Print("My callback!");
}

public void MyCallbackWithArguments(string foo, int bar)
{
  GD.Print("My callback with: ", foo, " and ", bar, "!");
}

public void SomeFunction()
{
  instance.Connect("MySignal", this, "MyCallback");
  instance.Connect(nameof(MySignalWithArguments), this, "MyCallbackWithArguments");
}

Випромінювання сигналів проводиться методом EmitSignal.

public void SomeFunction()
{
  EmitSignal(nameof(MySignal));
  EmitSignal("MySignalWithArguments", "hello there", 28);
}

Зауважте, що ви завжди можете посилатись на ім'я сигналу за допомогою ключового слова nameof (застосованого до самого делегата).

It is possible to bind values when establishing a connection by passing a Godot array.

public int Value { get; private set; } = 0;

private void ModifyValue(int modifier)
{
  Value += modifier;
}

public void SomeFunction()
{
  var plusButton = (Button)GetNode("PlusButton");
  var minusButton = (Button)GetNode("MinusButton");

  plusButton.Connect("pressed", this, "ModifyValue", new Godot.Collections.Array { 1 });
  minusButton.Connect("pressed", this, "ModifyValue", new Godot.Collections.Array { -1 });
}

Сигнали підтримують параметри та зв'язані значення всіх вбудованих типів та класів, похідних від Godot.Object. Отже, будь-який Node, або Reference, буде сумісний автоматично, але користувацькі об'єкти даних потрібно буде поширити з Godot.Object, або одного з його підкласів.

public class DataObject : Godot.Object
{
  public string Field1 { get; set; }
  public string Field2 { get; set; }
}

Нарешті, сигнали можна створити за допомогою виклику AddUserSignal, але пам'ятайте, що він повинен бути виконаний перед будь-яким використанням зазначених сигналів (з Connect, або EmitSignal).

public void SomeFunction()
{
  AddUserSignal("MyOtherSignal");
  EmitSignal("MyOtherSignal");
}

Preprocessor defines

У Godot є набір визначень, які дозволяють змінювати ваш C# код залежно від середовища.

Примітка

Якщо ви створили свій проєкт до Godot 3.2, ви повинні змінити, або відновити ваш файл csproj, щоб використовувати цю функцію (порівняйте <DefineConstants> з новим проєктом 3.2+).

Приклади

Наприклад, ви можете змінити код на основі платформи:

  public override void _Ready()
  {
#if GODOT_SERVER
    // Don't try to load meshes or anything, this is a server!
    LaunchServer();
#elif GODOT_32 || GODOT_MOBILE || GODOT_WEB
    // Use simple objects when running on less powerful systems.
    SpawnSimpleObjects();
#else
    SpawnComplexObjects();
#endif
  }

Або ви можете виявити, в якому движку знаходиться ваш код, корисний для створення між-движкових бібліотек:

  public void MyPlatformPrinter()
  {
#if GODOT
    GD.Print("This is Godot.");
#elif UNITY_5_3_OR_NEWER
    print("This is Unity.");
#else
    throw new InvalidWorkflowException("Only Godot and Unity are supported.");
#endif
  }

Повний список визначень

 • GODOT завжди визначається для проєктів Godot.

 • GODOT_64, або GODOT_32, визначається залежно від того, чи архітектура 64-бітна, чи 32-бітна.

 • One of GODOT_X11, GODOT_WINDOWS, GODOT_OSX, GODOT_ANDROID, GODOT_IOS, GODOT_HTML5, or GODOT_SERVER depending on the OS. These names may change in the future. These are created from the get_name() method of the :ref:OS <class_OS> singleton, but not every possible OS the method returns is an OS that Godot with Mono runs on.

When exporting, the following may also be defined depending on the export features:

 • Залежно від типу платформи GODOT_PC, GODOT_MOBILE, або GODOT_WEB.

 • GODOT_ARM64_V8A, або GODOT_ARMEABI_V7A на Android, залежно від архітектури.

 • One of GODOT_ARM64 or GODOT_ARMV7 on iOS only depending on the architecture.

 • Any of GODOT_S3TC, GODOT_ETC, and GODOT_ETC2 depending on the texture compression type.

 • Any custom features added in the export menu will be capitalized and prefixed: foo -> GODOT_FOO.

To see an example project, see the OS testing demo: https://github.com/godotengine/godot-demo-projects/tree/master/misc/os_test