Ваша перша гра

Огляд

Цей урок допоможе вам створити перший проект Godot. Ви дізнаєтесь, як працює редактор Godot, як структурувати проект та як побудувати 2D гру.

Примітка

Цей проект - це вступ до редактора Godot. Він передбачає, що ви вже маєте певний досвід програмування. Якщо ви взагалі не програмуєте, вам слід почати звідси: Скриптинґ.

Гра називається "Dodge the Creeps!" ("Ухиляйсь від Крипів"). Ваш персонаж повинен якомога довше рухатися і уникати ворогів. Ось попередній перегляд кінцевого результату:

../../_images/dodge_preview.gif

** Чому 2D? ** 3D-ігри набагато складніше, ніж 2D. Вам слід дотримуватися 2D, поки ви не отримаєте гарне уявлення про процес розробки ігор і про те, як використовувати Godot.

Налаштування проекта

Запустіть Godot і створіть новий проект. Потім завантажте: download: dodge_assets.zip <files / dodge_assets.zip>. Тут містяться зображення і звуки, які ви будете використовувати для створення гри. Разархівіруйте ці файли в папку вашого проекту.

Примітка

Для цього уроку ми припустимо, що ви вже знайомі з редактором Godot. Якщо ви ще не читали: ref: doc_scenes_and_nodes, то зробіть це зараз для розуміння налаштування проекту і використання редактора.

Ця гра розроблена під портретний формат, тому нам потрібно налаштувати розмір ігрового вікна. Виберіть меню "Project -> Project Settings -> Display -> Window" і задайте полю "Width" (Ширина) значення `` 480``, а полю "Height" (Висота) значення `` 720``.

Також в цій секції, під опціями "Stretch", встановіть `` Mode`` на "2d" і `` Aspect`` на "keep". Це гарантує, що гра послідовно масштабується на екранах різного розміру.

Організація проекту

У цьому проекті ми створимо 3 незалежні сцени: `` Player``, `` Mob`` і `` HUD``, які ми будемо комбінувати зі сценою `` Main``. У ширшому проекті було б корисно зробити папки для зберігання різних сцен і їх скриптів, але для цієї, відносно невеликий гри, ви можете зберігати свої сцени і скрипти в кореневій папці, званої `` res: // ``. Ви можете бачити папки проекту у вікні FileSystem (Файлова Система) в нижньому лівому кутку:

../../_images/filesystem_dock.png

Сцена Гравця

The first scene will define the Player object. One of the benefits of creating a separate Player scene is that we can test it separately, even before we've created other parts of the game.

Структура вузлів

Для початку нам потрібно вибрати кореневої вузол [Root Node] для об'єкта player. У загальному випадку, кореневий вузол сцени повинен відображати бажану функціональність об'єкта - чим об'єкт є. Натисніть кнопку "Other Node" і додайте вузол: ref: Area2D <class_Area2D> в сцену.

../../_images/add_node.png

Godot виведе попереджувальний значок поруч із вузлом у дереві сцени. Ви можете проігнорувати його наразі. Ми розглянемо цей значок пізніше.

За допомогою `` Area2D`` ми можемо виявляти об'єкти, які перекривають або стикаються з гравцем. Змініть ім'я вузла на `` Player``, двічі клацнувши по ньому. Тепер, коли ми встановили кореневої вузол сцени, ми можемо додавати додаткові вузли, щоб привнести більше функціоналу.

Перш ніж додати будь-яких нащадків до вузла Player, ми хочемо переконатися, що випадково їх не перемістимо, чи не змінимо розмір, натиснувши на них. Виберіть вузол і натисніть на значок праворуч від блокування; в підказці написано: "Гарантує, що нащадки об'єкта не можуть бути вибрані."

../../_images/lock_children.png

Збережіть сцену. Клацніть Сцена -> Зберегти, або натисніть Ctrl+S на Windows/Linux, або Cmd + S на macOS.

Примітка

У цьому проекті ми будемо дотримуватися правил іменування Godot.

 • GDScript: Класи (вузли) використовують PascalCase, змінні та функції використовують snake_case, а константи використовують ALL_CAPS (Дивіться Посібник зі стилю GDScript ).
 • C#: Класи, експортовані змінні та методи використовують PascalCase, приватні поля використовують _camelCase, локальні змінні та параметри використовують camelCase (Дивіться Настанови по стилю C# ). Будьте обережні, вводячи назви методів саме під час підключення сигналів.

Анімація спрайта

Натисніть на вузол Player і додайте йому в нащадки вузол AnimatedSprite (Анімація спрайту). AnimatedSprite оброблятиме зовнішній вигляд і анімацію для нашого гравця. Зауважте, що поруч із вузлом є символ попередження. AnimatedSprite вимагає ресурсу SpriteFrames (кадри спрайту), який являє собою список кадрів, які він може відображати. Щоб створити його, знайдіть властивість Frames (Кадри) у Інспекторі та натисніть "[порожній]" -> "Нові SpriteFrames" (Нові кадри спрайту). Це має автоматично відкрити панель SpriteFrames (Кадри спрайту):

../../_images/spriteframes_panel.png

Зліва знаходиться список анімацій. Натисніть на "default" і перейменуйте на "right". Потім клацніть кнопку "Add" для створення другої анімації під ім'ям "up". Для кожної анімації, перетягніть на сторону "Animation Frames" два зображення з іменами `` playerGrey_up [1/2] `` і `` playerGrey_walk [1/2] ``:

../../_images/spriteframes_panel2.png

Зображення гравця трохи занадто великі для вікна гри, тому нам потрібно їх масштабувати. Клацніть на вузлі AnimatedSprite та встановіть властивість Scale (Масштаб) на (0.5, 0.5). Ви можете знайти її в Інспекторі під заголовком Node2D.

../../_images/player_scale.png

Нарешті створіть ще одного нащадка Player, додайте CollisionShape2D (Форма межі зіткнень). Він визначатиме "ударну коробку" гравця, або межі його зони зіткнення. Для цього персонажа найкраще підходить вузол CapsuleShape2D (Форма капсули 2D), тому поруч із пунктом "Shape" ("Форма") в Інспекторі натисніть "[порожній]" "->" Нова CapsuleShape2D ". Використовуючи дві ручки розмірів, змініть розмір форми, щоб покрити спрайт:

../../_images/player_coll_shape.png

Коли ви закінчите, ваша сцена Player повинна виглядати так:

../../_images/player_scene_nodes.png

Make sure to save the scene again after these changes.

Переміщення гравця

Тепер нам треба додати трохи функціоналу, який ми не можемо отримати за допомогою вбудованих вузлів і тому ми додамо скрипт. Клацніть на вузлі `` Player`` і натисніть кнопку "Attach Script":

../../_images/add_script_button.png

У вікні налаштувань скрипту ви можете залишити налаштування за замовчуванням. Просто натисніть "Створити":

Примітка

Якщо ви створюєте скрипт на C# , або іншій мові, виберіть мову зі спадного меню Мова, перед тим, як створити скрипт.

../../_images/attach_node_window.png

Примітка

Якщо ви вперше стикаєтесь з GDScript, прочитайте Скриптинґ, перш ніж продовжувати.

Почніть з оголошення змінних-членів, які будуть потрібні цьому об'єкту:

extends Area2D

export var speed = 400 # How fast the player will move (pixels/sec).
var screen_size # Size of the game window.
public class Player : Area2D
{
  [Export]
  public int Speed = 400; // How fast the player will move (pixels/sec).

  private Vector2 _screenSize; // Size of the game window.
}

Використання ключового слова export на першій змінній speed (швидкість) дозволяє нам встановлювати її значення в Інспекторі. Це може бути зручно для значень, які ви хочете мати можливість регулювати так само, як і вбудовані властивості вузла. Натисніть на вузол Player, і ви побачите властивість, яка появилася в розділі інспектора "Script Variables" ("Змінні скриптів"). Пам'ятайте, що якщо ви зміните тут значення, воно перепише значення, записане в скрипті.

Попередження

Якщо ви використовуєте C#, вам потрібно (пере)будувати збірки проектів, коли ви хочете бачити нові змінні експорту, чи сигнали. Цю збірку можна вручну запустити, натиснувши слово "Mono" внизу вікна редактора, щоб відкрити панель Mono, а потім натиснути кнопку "Build Project".

../../_images/export_variable.png

Функція _ready() викликається , коли вузол входить в дерево сцени, чудовий момент , щоб задати розмір вікна гри:

func _ready():
  screen_size = get_viewport_rect().size
public override void _Ready()
{
  _screenSize = GetViewport().Size;
}

Тепер ми можемо використовувати функцію _process(), щоб визначити, що робитиме гравець. _process() викликається кожен кадр, тому ми будемо використовувати її для оновлення тих елементів нашої гри, які будуть часто змінюватися. Для гравця нам потрібно зробити наступне:

 • Перевірити ввід.
 • Рухати в заданому напрямі.
 • Відтворити відповідну анімацію.

Спочатку нам потрібно перевірити ввід - чи гравець натискає клавішу? Для цієї гри у нас є 4 напрямки для перевірки. Дії введення визначені в Параметрах проекту в розділі "Карта введення". Тут ви можете визначити власні події та призначити їм різні клавіші, події миші чи інші входи. Для цієї демонстрації ми будемо використовувати події за замовчуванням, які призначені клавішам зі стрілками на клавіатурі.

Ви можете визначити, чи натиснута кнопка за допомогою функції `` Input.is_action_pressed () , яка повертає `` true, якщо клавіша натиснута або `` false``, якщо немає.

func _process(delta):
  var velocity = Vector2() # The player's movement vector.
  if Input.is_action_pressed("ui_right"):
    velocity.x += 1
  if Input.is_action_pressed("ui_left"):
    velocity.x -= 1
  if Input.is_action_pressed("ui_down"):
    velocity.y += 1
  if Input.is_action_pressed("ui_up"):
    velocity.y -= 1
  if velocity.length() > 0:
    velocity = velocity.normalized() * speed
    $AnimatedSprite.play()
  else:
    $AnimatedSprite.stop()
public override void _Process(float delta)
{
  var velocity = new Vector2(); // The player's movement vector.

  if (Input.IsActionPressed("ui_right"))
  {
    velocity.x += 1;
  }

  if (Input.IsActionPressed("ui_left"))
  {
    velocity.x -= 1;
  }

  if (Input.IsActionPressed("ui_down"))
  {
    velocity.y += 1;
  }

  if (Input.IsActionPressed("ui_up"))
  {
    velocity.y -= 1;
  }

  var animatedSprite = GetNode<AnimatedSprite>("AnimatedSprite");

  if (velocity.Length() > 0)
  {
    velocity = velocity.Normalized() * Speed;
    animatedSprite.Play();
  }
  else
  {
    animatedSprite.Stop();
  }
}

Почнемо з того, що встановимо значення `` velocity`` в`` (0, 0) `` - за замовчуванням гравець рухатися не повинен. Потім, ми перевіряємо кожен введення і додаємо / віднімаємо значення з `` velocity``, щоб отримати загальний напрямок. Наприклад, якщо ви одночасно утримуєте `` right`` і `` down``, отриманий вектор `` velocity`` буде `` (1, 1) ``. В цьому випадку, оскільки ми додаємо горизонтальне і вертикальний рух, гравець буде рухатися * швидше *, ніж якби він переміщався тільки по горизонталі.

Можна уникнути цього, якщо ми * нормалізуємо * швидкість, що означає, що ми встановлюємо її * довжину * на `` 1`` і множимо на бажану швидкість. Це означає відсутність більш швидкого діагонального руху.

Порада

Якщо ви ніколи раніше не використовували векторну математику, або вам потрібно освіжити знання, ви можете побачити пояснення по використанню векторів у Godot у Vector math. Це добре знати, але це не буде потрібно для решти цього уроку.

Ми також перевіряємо, чи програвач рухається, щоб ми могли викликати `` play () `` або `` stop () `` на AnimatedSprite.

$``це скорочення для ``get_node(). Так що в наведеному вище коді $AnimatedSprite.play() це те саме, що і get_node("AnimatedSprite").play().

Порада

У GDScript $ повертає вузол на відносний шлях від поточного вузла, або повертає null якщо вузол не знайдено. Оскільки AnimatedSprite є нащадком поточного вузла, ми можемо використовувати $AnimatedSprite.

Тепер, коли у нас є напрямок руху, ми можемо оновити позицію гравця. Ми також можемо використовувати `` clamp () , щоб він не покинув екран. * Clamping * означає обмеження руху діапазоном. Додайте наступне в кінець функції `` _process (переконайтеся, що він не має відступу під else):

position += velocity * delta
position.x = clamp(position.x, 0, screen_size.x)
position.y = clamp(position.y, 0, screen_size.y)
Position += velocity * delta;
Position = new Vector2(
  x: Mathf.Clamp(Position.x, 0, _screenSize.x),
  y: Mathf.Clamp(Position.y, 0, _screenSize.y)
);

Порада

Параметр delta у функції _process () означає тривалість кадру - тобто часу, необхідного для завершення попереднього кадру. Використання цього значення гарантує, що ваш рух залишатиметься послідовним, навіть якщо частота кадрів змінюється.

Click "Play Scene" (F6) and confirm you can move the player around the screen in all directions.

Попередження

If you get an error in the "Debugger" panel that says

Attempt to call function 'play' in base 'null instance' on a null instance

це, ймовірно, означає, що ви неправильно написали ім'я вузла AnimatedSprite. Імена вузлів залежать від регістру і `` $ NodeName`` повинен відповідати імені, яке ви бачите в дереві сцен.

Вибір анімації

Тепер, коли гравець може рухатися, нам потрібно змінити, яку анімацію грає AnimatedSprite, виходячи з її напрямку. У нас є анімація "прогулянка", яка показує гравцеві, що йде праворуч. Цю анімацію слід перевернути горизонтально, використовуючи властивість `` flip_h '' для руху ліворуч. У нас також є анімація "вгору", яку слід перевернути вертикально "flip_v" для руху вниз. Розмістимо цей код в кінці функції `` _process () ``:

if velocity.x != 0:
  $AnimatedSprite.animation = "walk"
  $AnimatedSprite.flip_v = false
  # See the note below about boolean assignment
  $AnimatedSprite.flip_h = velocity.x < 0
elif velocity.y != 0:
  $AnimatedSprite.animation = "up"
  $AnimatedSprite.flip_v = velocity.y > 0
if (velocity.x != 0)
{
  animatedSprite.Animation = "walk";
  animatedSprite.FlipV = false;
  // See the note below about boolean assignment
  animatedSprite.FlipH = velocity.x < 0;
}
else if (velocity.y != 0)
{
  animatedSprite.Animation = "up";
  animatedSprite.FlipV = velocity.y > 0;
}

Примітка

Булеві призначення в наведеному вище коді - це звичайна стенограма для програмістів. Оскільки ми робимо тест порівняння (булевий), а також * присвоюємо * булеве значення, ми можемо робити і те й інше. Розглянемо цей код порівняно з однорядним булевим призначенням вище:

if velocity.x < 0:
  $AnimatedSprite.flip_h = true
else:
  $AnimatedSprite.flip_h = false
if (velocity.x < 0)
{
  animatedSprite.FlipH = true;
}
else
{
  animatedSprite.FlipH = false;
}

Play the scene again and check that the animations are correct in each of the directions.

Порада

Загальною помилкою є неправильне іменування анімацій. Імена анімацій в панелі SpriteFrames повинні збігатися з іменами анімацій в вашому коді. Якщо ви назвали анімацію "Walk", ви повинні також використовувати велику літеру "W" в коді.

Коли ви впевнені, що рух працює правильно, додайте цей рядок до _ready (), щоб гравець був прихований, коли гра починається:

hide()
Hide();

Підготовка до зіткнень

Ми хочемо виявляти зіткнення гравця з ворогами, але ворогів ми ще не створили! Це добре, тому що ми будемо використовувати сигнали Godot.

Додайте наступний код в початок скрипта, після extends Area2d:

signal hit
// Don't forget to rebuild the project so the editor knows about the new signal.

[Signal]
public delegate void Hit();

Цей рядок визначає власний сигнал під назвою "hit" ("удар"), який буде випромінюватися з нашого гравця, коли він буде стикатися з ворогом. Ми будемо використовувати Area2D для виявлення зіткнення. Виберіть вузол Player і натисніть на вкладку "Вузол" поруч із вкладкою Інспектор, щоб побачити список сигналів, які гравець може випромінювати:

../../_images/player_signals.png

Зверніть увагу, що наш користувацький сигнал "hit" там також присутнiй! Оскільки наші противники будуть вузлами `` RigidBody2D``, нам потрібен сигнал body_entered(body: Node). Цей сигнал буде викликатися, коли тіло (body) контактує з гравцем. Натисніть "Підключити.." i з'явится вікно "Підключити сигнал". Нам не потрібно змінювати будь-які з цих налаштувань, тож знову натиснiть "Підключити". Godot автоматично створить функцію у скрипті вашого гравця.

../../_images/player_signal_connection.png

Зверніть увагу на зелений значок, який вказує на те, що сигнал підключений до цієї функції. Додайте цей код до функції:

func _on_Player_body_entered(body):
  hide() # Player disappears after being hit.
  emit_signal("hit")
  $CollisionShape2D.set_deferred("disabled", true)
public void OnPlayerBodyEntered(PhysicsBody2D body)
{
  Hide(); // Player disappears after being hit.
  EmitSignal("Hit");
  GetNode<CollisionShape2D>("CollisionShape2D").SetDeferred("disabled", true);
}

Кожен раз, коли ворог б’є гравця, буде випромінюватися сигнал. Нам потрібно відключити зіткнення гравця, щоб ми не запускали сигнал hit більше одного разу.

Примітка

Disabling the area's collision shape can cause an error if it happens in the middle of the engine's collision processing. Using set_deferred() tells Godot to wait to disable the shape until it's safe to do so.

The last piece is to add a function we can call to reset the player when starting a new game.

func start(pos):
  position = pos
  show()
  $CollisionShape2D.disabled = false
public void Start(Vector2 pos)
{
  Position = pos;
  Show();
  GetNode<CollisionShape2D>("CollisionShape2D").Disabled = false;
}

Сцена ворога

Now it's time to make the enemies our player will have to dodge. Their behavior will not be very complex: mobs will spawn randomly at the edges of the screen, choose a random direction, and move in a straight line.

We'll create a Mob scene, which we can then instance to create any number of independent mobs in the game.

Примітка

Перегляньте Instancing (вставка екземпляра, Інстансування), щоб дізнатися більше про створення екземплярів (інстансування).

Налаштування вузлів

Клацніть Сцена -> Нова сцена та додайте наступні вузли:

 • RigidBody2D (тверде тіло 2D) (названий Mob)
  • :ref:`AnimatedSprite <class_AnimatedSprite>`(Анімація спрайту)
  • :ref:`CollisionShape2D <class_CollisionShape2D>`(Форма зіткнення 2D)
  • VisibilityNotifier2D

Не забудьте налаштувати нащадків, щоб вони не могли бути обрані, як ви робили це зі сценою гравця.

У властивостях RigidBody2D встановіть значення Gravity Scale (сила гравітації) на 0, щоб моб не падав вниз. Крім того, в розділі PhysicsBody2D натисніть властивість Mask і зніміть прапорець у першому полі. Завдяки цьому в натовпі моби не будуть стикатися один з одним.

../../_images/set_collision_mask.png

Set up the AnimatedSprite like you did for the player. This time, we have 3 animations: fly, swim, and walk. There are two images for each animation in the art folder.

Adjust the "Speed (FPS)" to 3 for all animations.

../../_images/mob_animations.gif

Set the Playing property in the Inspector to “On”.

We'll select one of these animations randomly so that the mobs will have some variety.

Як і зображення гравця, ці зображення мобів потрібно зменшити. Встановіть в AnimatedSprite властивість Scale на (0.75, 0.75).

As in the Player scene, add a CapsuleShape2D for the collision. To align the shape with the image, you'll need to set the Rotation Degrees property to 90 (under "Transform" in the Inspector).

Зберегти сцену.

Скрипт ворога

Додайте скрипт до Mob та додайте такі змінні:

extends RigidBody2D

export var min_speed = 150 # Minimum speed range.
export var max_speed = 250 # Maximum speed range.
public class Mob : RigidBody2D
{
  // Don't forget to rebuild the project so the editor knows about the new export variables.

  [Export]
  public int MinSpeed = 150; // Minimum speed range.

  [Export]
  public int MaxSpeed = 250; // Maximum speed range.

}

When we spawn a mob, we'll pick a random value between min_speed and max_speed for how fast each mob will move (it would be boring if they were all moving at the same speed).

Тепер давайте розглянемо решту скрипту. В _ready() ми випадковим чином вибираємо одну з трьох типів анімації:

func _ready():
  var mob_types = $AnimatedSprite.frames.get_animation_names()
  $AnimatedSprite.animation = mob_types[randi() % mob_types.size()]
// C# doesn't implement GDScript's random methods, so we use 'System.Random' as an alternative.
static private Random _random = new Random();

public override void _Ready()
{
  var animSprite = GetNode<AnimatedSprite>("AnimatedSprite");
  var mobTypes = animSprite.Frames.GetAnimationNames();
  animSprite.Animation = mobTypes[_random.Next(0, mobTypes.Length)];
}

First, we get the list of animation names from the AnimatedSprite's frames property. This returns an Array containing all three animation names: ["walk", "swim", "fly"].

We then need to pick a random number between 0 and 2 to select one of these names from the list (array indices start at 0). randi() % n selects a random integer between 0 and n-1.

Примітка

You must use randomize() if you want your sequence of "random" numbers to be different every time you run the scene. We're going to use randomize() in our Main scene, so we won't need it here.

The last piece is to make the mobs delete themselves when they leave the screen. Connect the screen_exited() signal of the VisibilityNotifier2D node and add this code:

func _on_VisibilityNotifier2D_screen_exited():
  queue_free()
public void OnVisibilityNotifier2DScreenExited()
{
  QueueFree();
}

На цьому завершуємо сцену Mob.

Головна сцена

Now it's time to bring it all together. Create a new scene and add a Node named Main. Ensure you create a Node, not a Node2D. Click the "Instance" button and select your saved Player.tscn.

../../_images/instance_scene.png

Тепер додайте ``Main``наступні вузли-нащадки та назвіть їх як показано (значення в секундах):

 • Timer (названий MobTimer) - щоб контролювати, як часто виникають моби
 • Timer (названий ScoreTimer) - збільшуватиме рахунок щосекунди
 • Timer (названий StartTimer) - щоб дати затримку перед запуском
 • Position2D (названий StartPosition) - для визначення стартової позиції гравця

Встановіть властивість Wait Time кожного з вузлів Timer наступним чином:

 • MobTimer: 0.5
 • ScoreTimer: 1
 • StartTimer: 2

Крім того, встановіть властивість One Shot (одна спроба) в StartTimer на "включено" і задайте Position (позиція) в StartPosition на (240, 450).

Поява мобів

Головний вузол породжує нових мобів, і ми хочемо, щоб вони з’являлись у випадковому місці на краю екрана. Додайте вузол Path2D (Шлях 2D), нащадком Main і назвіть MobPath. Вибравши Path2D, ви побачите нові кнопки вгорі редактора:

../../_images/path2d_buttons.png

Select the middle one ("Add Point") and draw the path by clicking to add the points at the corners shown. To have the points snap to the grid, make sure "Use Grid Snap" and "Use Snap" are both selected. These options can be found to the left of the "Lock" button, appearing as a magnet next to some dots and intersecting lines, respectively.

../../_images/grid_snap_button.png

Важливо

Малюйте доріжку за годинниковою стрілкою , інакше ваші моби будуть виникати спрямовані назовні, а не всередину!

../../_images/draw_path2d.gif

Після розміщення четвертої точки на зображенні натисніть кнопку "Закрити криву", і ваша крива буде завершена.

Тепер, коли шлях визначений, додайте вузол PathFollow2D (слідувати за шляхом 2D) нащадком MobPath та назвіть його MobSpawnLocation. Цей вузол автоматично обертатиметься та рухатиметься по шляху, тому ми можемо використовувати його для вибору випадкової позиції та напрямку вздовж шляху.

Your scene should look like this:

../../_images/main_scene_nodes.png

Головний скрипт

Додайте скрипт до вузла Main. У верхній частині скрипту ми використовуємо export (PackedScene), щоб ми могли вибрати сцену Mob, екземпляр якої ми хочемо створити.

extends Node

export (PackedScene) var Mob
var score

func _ready():
  randomize()
public class Main : Node
{
  // Don't forget to rebuild the project so the editor knows about the new export variable.

  [Export]
  public PackedScene Mob;

  private int _score;

  // We use 'System.Random' as an alternative to GDScript's random methods.
  private Random _random = new Random();

  public override void _Ready()
  {
  }

  // We'll use this later because C# doesn't support GDScript's randi().
  private float RandRange(float min, float max)
  {
    return (float)_random.NextDouble() * (max - min) + min;
  }
}

Click the Main node and you will see the Mob property in the Inspector under "Script Variables".

You can assign this property's value in two ways:

 • Drag Mob.tscn from the "FileSystem" panel and drop it in the Mob property .
 • Click the down arrow next to "[empty]" and choose "Load". Select Mob.tscn.

Next, select the Player node in the Scene dock, and access the Node dock on the sidebar. Make sure to have the Signals tab selected in the Node dock.

You should see a list of the signals for the Player node. Find and double-click the hit signal in the list (or right-click it and select "Connect..."). This will open the signal connection dialog. We want to make a new function named game_over, which will handle what needs to happen when a game ends. Type "game_over" in the "Receiver Method" box at the bottom of the signal connection dialog and click "Connect". Add the following code to the new function, as well as a new_game function that will set everything up for a new game:

func game_over():
  $ScoreTimer.stop()
  $MobTimer.stop()

func new_game():
  score = 0
  $Player.start($StartPosition.position)
  $StartTimer.start()
public void GameOver()
{
  GetNode<Timer>("MobTimer").Stop();
  GetNode<Timer>("ScoreTimer").Stop();
}

public void NewGame()
{
  _score = 0;

  var player = GetNode<Player>("Player");
  var startPosition = GetNode<Position2D>("StartPosition");
  player.Start(startPosition.Position);

  GetNode<Timer>("StartTimer").Start();
}

Now connect the timeout() signal of each of the Timer nodes (StartTimer, ScoreTimer , and MobTimer) to the main script. StartTimer will start the other two timers. ScoreTimer will increment the score by 1.

func _on_StartTimer_timeout():
  $MobTimer.start()
  $ScoreTimer.start()

func _on_ScoreTimer_timeout():
  score += 1
public void OnStartTimerTimeout()
{
  GetNode<Timer>("MobTimer").Start();
  GetNode<Timer>("ScoreTimer").Start();
}

public void OnScoreTimerTimeout()
{
  _score++;
}

У функції _on_MobTimer_timeout() ми створимо екземпляр моба, підберемо випадкове початкове місце уздовж Path2D та приведемо моба у рух. Вузол PathFollow2D буде автоматично обертатися по мірі просування по шляху, так що ми будемо використовувати його, щоб вибрати напрямок моба, а також його позицію.

Зауважте, що новий екземпляр потрібно додати до сцени за допомогою add_child().

func _on_MobTimer_timeout():
  # Choose a random location on Path2D.
  $MobPath/MobSpawnLocation.offset = randi()
  # Create a Mob instance and add it to the scene.
  var mob = Mob.instance()
  add_child(mob)
  # Set the mob's direction perpendicular to the path direction.
  var direction = $MobPath/MobSpawnLocation.rotation + PI / 2
  # Set the mob's position to a random location.
  mob.position = $MobPath/MobSpawnLocation.position
  # Add some randomness to the direction.
  direction += rand_range(-PI / 4, PI / 4)
  mob.rotation = direction
  # Set the velocity (speed & direction).
  mob.linear_velocity = Vector2(rand_range(mob.min_speed, mob.max_speed), 0)
  mob.linear_velocity = mob.linear_velocity.rotated(direction)
public void OnMobTimerTimeout()
{
  // Choose a random location on Path2D.
  var mobSpawnLocation = GetNode<PathFollow2D>("MobPath/MobSpawnLocation");
  mobSpawnLocation.Offset = _random.Next();

  // Create a Mob instance and add it to the scene.
  var mobInstance = (RigidBody2D)Mob.Instance();
  AddChild(mobInstance);

  // Set the mob's direction perpendicular to the path direction.
  float direction = mobSpawnLocation.Rotation + Mathf.Pi / 2;

  // Set the mob's position to a random location.
  mobInstance.Position = mobSpawnLocation.Position;

  // Add some randomness to the direction.
  direction += RandRange(-Mathf.Pi / 4, Mathf.Pi / 4);
  mobInstance.Rotation = direction;

  // Choose the velocity.
  mobInstance.LinearVelocity = new Vector2(RandRange(150f, 250f), 0).Rotated(direction);
}

Важливо

Why PI? In functions requiring angles, GDScript uses radians, not degrees. If you're more comfortable working with degrees, you'll need to use the deg2rad() and rad2deg() functions to convert between the two.

Testing the scene

Let's test the scene to make sure everything is working. Add this to _ready():

func _ready():
  randomize()
  new_game()
  public override void _Ready()
  {
    NewGame();
  }
}

Let's also assign Main as our "Main Scene" - the one that runs automatically when the game launches. Press the "Play" button and select Main.tscn when prompted.

You should be able to move the player around, see mobs spawning, and see the player disappear when hit by a mob.

When you're sure everything is working, remove the call to new_game() from _ready().

HUD (інтерфейс)

Останній фрагмент, який потрібен нашій грі, - це інтерфейс користувача: інтерфейс для відображення таких речей, як рахунок, повідомлення "game over" ("гра закінчена") та кнопка перезапуску. Створіть нову сцену та додайте вузол CanvasLayer з іменем HUD. "HUD" означає "head-up display" , інформаційний дисплей, який з'являється у вигляді перекриття поверх ігрового вікна.

Вузол CanvasLayer дозволяє нам малювати наші елементи призначені для інтерфейсу користувача поверх решти частини гри, так що відображена в ньому інформація не прикривається ніякими ігровими елементами, такими як гравець, чи моби.

The HUD needs to display the following information:

 • Рахунок, змінюваний ScoreTimer.
 • Повідомлення, наприклад "Game Over" ("Гра закінчена"), або "Get Ready!" ("Готуйся!")
 • Кнопка "Start"("Старт"), щоб розпочати гру.

Основний вузол для елементів інтерфейсу - Control. Для створення нашого інтерфейсу ми будемо використовувати два типи цього вузла : Label та Button.

Додайте вузлу HUD таких нащадків:

 • Label названа ScoreLabel (Мітка рахунку).
 • Label named Message.
 • Button названа ``StartButton``(кнопка старту).
 • Timer названий ``MessageTimer``(таймер повідомлення).

Click on the ScoreLabel and type a number into the Text field in the Inspector. The default font for Control nodes is small and doesn't scale well. There is a font file included in the game assets called "Xolonium-Regular.ttf". To use this font, do the following:

 1. У розділі "Custom Fonts" ("Спеціальні шрифти") виберіть "New DynamicFont" ("Новий динамічний шрифт")
../../_images/custom_font1.png
 1. Клацніть на доданому "DynamicFont", а під "Font/Font Data" («Шрифт / Дані шрифту») виберіть "Завантажити" та виберіть файл "Xolonium-Regular.ttf". Ви також повинні встановити розмір шрифта в полі Size. Добре працює значення 64.
../../_images/custom_font2.png

Once you've done this on the ScoreLabel, you can click the down arrow next to the DynamicFont property and choose "Copy", then "Paste" it in the same place on the other two Control nodes.

Примітка

Прив'язки та поля: вузли Control (контрольні) мають положення та розмір, але вони також мають прив'язки (якорі) та поля. Прив'язки визначають початок координат - опорну точку для країв вузла. Поля оновлюються автоматично під час переміщення, чи зміни розміру, контрольного вузла. Вони представляють відстань від країв контрольного вузла до його прив'язки. Детальнішу інформацію дивіться Design interfaces with the Control nodes.

Впорядкуйте вузли, як показано нижче. Натисніть кнопку "Макет", щоб встановити макет вузла керування:

../../_images/ui_anchor.png

Ви можете перетягнути вузли, щоб розмістити їх вручну, або, для більш точного розміщення, скористайтеся такими налаштуваннями:

ScoreLabel (Мітка рахунку)

 • Макет : "Згори за шириною"
 • Text : 0
 • Align (вирівнювання): "Center"

Message

 • Макет : "Гор. за центром за шириною"
 • Text : Dodge the Creeps! (Ухились від крипів!)
 • Align (вирівнювання): "Center"
 • Autowrap (Авто-згортання) : "Увімкнено"

StartButton (Кнопка Старту)

 • Text : Start (Старт)
 • Макет : "За центром внизу "
 • Margin (Поле) :
  • Top (зверху): -200
  • Bottom (Знизу): -100

On the MessageTimer, set the Wait Time to 2 and set the One Shot property to "On".

Тепер додайте скрипт до HUD:

extends CanvasLayer

signal start_game
public class HUD : CanvasLayer
{
  // Don't forget to rebuild the project so the editor knows about the new signal.

  [Signal]
  public delegate void StartGame();
}

Сигнал start_game вказує вузлу Main, що кнопка була натиснута.

func show_message(text):
  $Message.text = text
  $Message.show()
  $MessageTimer.start()
public void ShowMessage(string text)
{
  var message = GetNode<Label>("Message");
  message.Text = text;
  message.Show();

  GetNode<Timer>("MessageTimer").Start();
}

This function is called when we want to display a message temporarily, such as "Get Ready".

func show_game_over():
  show_message("Game Over")
  # Wait until the MessageTimer has counted down.
  yield($MessageTimer, "timeout")

  $Message.text = "Dodge the\nCreeps!"
  $Message.show()
  # Make a one-shot timer and wait for it to finish.
  yield(get_tree().create_timer(1), "timeout")
  $StartButton.show()
async public void ShowGameOver()
{
  ShowMessage("Game Over");

  var messageTimer = GetNode<Timer>("MessageTimer");
  await ToSignal(messageTimer, "timeout");

  var message = GetNode<Label>("Message");
  message.Text = "Dodge the\nCreeps!";
  message.Show();

  await ToSignal(GetTree().CreateTimer(1), "timeout");
  GetNode<Button>("StartButton").Show();
}

Ця функція викликається, коли гравець програє. Вона показує напис "Game Over" протягом 2 секунд, потім повертає екран заголовка і, після короткої паузи, покаже кнопку "Старт".

Примітка

Коли вам потрібно зробити паузу на короткий час, альтернативою використанню вузла Timer є використання функції SceneTree (Дерева Сцени) create_timer(). Це може бути дуже корисно для такої затримки, як, наприклад, у наведеному вище коді, де ми хочемо зачекати трохи часу, перш ніж показувати кнопку "Старт".

func update_score(score):
  $ScoreLabel.text = str(score)
public void UpdateScore(int score)
{
  GetNode<Label>("ScoreLabel").Text = score.ToString();
}

Ця функція викликається Main щоразу, коли рахунок змінюється.

Підключіть сигнал timeout() від MessageTimer і сигнал pressed() від ``StartButton``та додайте наступний код до нових функцій:

func _on_StartButton_pressed():
  $StartButton.hide()
  emit_signal("start_game")

func _on_MessageTimer_timeout():
  $Message.hide()
public void OnStartButtonPressed()
{
  GetNode<Button>("StartButton").Hide();
  EmitSignal("StartGame");
}

public void OnMessageTimerTimeout()
{
  GetNode<Label>("Message").Hide();
}

Підключення HUD до Main

Now that we're done creating the HUD scene, go back to Main. Instance the HUD scene in Main like you did the Player scene. The scene tree should look like this, so make sure you didn't miss anything:

../../_images/completed_main_scene.png

Тепер нам потрібно підключити функції HUD до нашого скрипту Main. Для цього потрібно кілька доповнень до сцени Main:

In the Node tab, connect the HUD's start_game signal to the new_game() function of the Main node by typing "new_game" in the "Receiver Method" in the "Connect a Signal" window. Verify that the green connection icon now appears next to func new_game() in the script.

У new_game() поновіть відображення рахунку і покажіть повідомлення "Get Ready" ("Приготуйся"):

$HUD.update_score(score)
$HUD.show_message("Get Ready")
var hud = GetNode<HUD>("HUD");
hud.UpdateScore(_score);
hud.ShowMessage("Get Ready!");

У game_over() нам потрібно викликати відповідну функцію HUD:

$HUD.show_game_over()
GetNode<HUD>("HUD").ShowGameOver();

Нарешті, додайте це до _on_ScoreTimer_timeout() для синхронізації відображення рахунку зі зміною рахунку:

$HUD.update_score(score)
GetNode<HUD>("HUD").UpdateScore(_score);

Тепер ви готові грати! Натисніть кнопку "Відтворити проект". Вам буде запропоновано вибрати головну сцену, тому виберіть Main.tscn.

Видалення старих крипів

If you play until "Game Over" and then start a new game right away, the creeps from the previous game may still be on the screen. It would be better if they all disappeared at the start of a new game. We just need a way to tell all the mobs to remove themselves. We can do this with the "group" feature.

In the Mob scene, select the root node and click the "Node" tab next to the Inspector (the same place where you find the node's signals). Next to "Signals", click "Groups" and you can type a new group name and click "Add".

../../_images/group_tab.png

Now all mobs will be in the "mobs" group. We can then add the following line to the game_over() function in Main:

get_tree().call_group("mobs", "queue_free")
GetTree().CallGroup("mobs", "queue_free");

The call_group() function calls the named function on every node in a group - in this case we are telling every mob to delete itself.

Завершальна обробка

На разі ми завершили весь функціонал для нашої гри. Нижче наведено декілька кроків, щоб додати трохи більше «соку» для покращення ігрового досвіду. Не соромтеся розширювати ігровий процес своїми власними ідеями.

Тло

The default gray background is not very appealing, so let's change its color. One way to do this is to use a ColorRect node. Make it the first node under Main so that it will be drawn behind the other nodes. ColorRect only has one property: Color. Choose a color you like and select "Layout" -> "Full Rect" so that it covers the screen.

You could also add a background image, if you have one, by using a TextureRect node instead.

Звукові ефекти

Звук і музика можуть бути єдиним найефективнішим способом додати привабливість до гри. У теці ваших ігрових ресурсів у вас є два звукових файли: "House In a Forest Loop.ogg" для фонової музики та "gameover.wav" - коли гравець програє.

Додайте два вузли AudioStreamPlayer нащадками Main. Назвіть один з них Music а інший DeathSound. На кожному з них натисніть на властивість Stream, виберіть "Завантажити" та виберіть відповідний аудіо-файл.

Щоб відтворити музику, додайте $Music.play() у функцію new_game() та $Music.stop() у функцію game_over().

Нарешті, додайте $DeathSound.play() у функцію``game_over()``.

Гарячі клавіші

Since the game is played with keyboard controls, it would be convenient if we could also start the game by pressing a key on the keyboard. We can do this with the "Shortcut" property of the Button node.

In the HUD scene, select the StartButton and find its Shortcut property in the Inspector. Select "New Shortcut" and click on the "Shortcut" item. A second Shortcut property will appear. Select "New InputEventAction" and click the new "InputEventAction". Finally, in the Action property, type the name ui_select. This is the default input event associated with the spacebar.

../../_images/start_button_shortcut.png

Тепер, коли з’явиться кнопка запуску, ви можете, або натиснути на неї, або натиснути пробіл, щоб розпочати гру.

Файли проекту

Ви можете знайти завершену версію цього проекту в таких місцях: