Dziennik zmian w dokumentacji

Dokumentacja jest wciąż ulepszana. Wydanie wersji 3.2 zawiera wiele nowych poradników, wiele poprawek do starych poradników oraz wiele poprawek w referencji klas. Poniżej jest lista nowych poradników dodanych od czasu wersji 3.1.

Informacja

Poniższy dokument zawiera tylko nowe poradniki, więc nie wszystkie zmiany są odzwierciedlone, wiele poradników jest intensywnie aktualizowana jednak nie zostały one wspomniane w tym dokumencie.

Nowe poradniki od wersji 3.1

Workflow projektu

2D

Audio

Matematyka

Wejścia

Umiędzynarodowienie

Shadery

Sieć

VR

Wtyczki

Wielowątkowość

Tworzenie zawartości

Geometria proceduralna:

Optymalizacja

Nowe poradniki wprowadzone po wersji 3.0

Krok po kroku

Programowanie

Workflow projektu

Najlepsze praktyki:

2D

3D

Fizyka

Animacja

  • :ref:`Szkielety 2D `

  • :ref:`AnimationTree `

GUI (Interfejs)

Viewporty

  • Używanie Viewportu jako tekstury

  • :ref:`Niestandardowy post-processing `

Shadery

O Shaderach:

Wtyczki

Specyficzne dla platformy

Wielowątkowość

Tworzenie zawartości

Różności

Kompilowanie

Rozwój silnika