Community channels

Gdzie szukać członków społeczności Godot i gdzie można zadawać pytania oraz prosić o pomoc?

Pamiętaj, że niektóre z kanałów są prowadzone i moderowane przez członków społeczności Godot i inne osoby.

Krótkie omówienie dotyczące tych i innych kanałów komunikacyjnych dostępne jest także na stronie Godot '<https://godotengine.org/community>`_.

Pytania i odpowiedzi

Rocket.Chat

IRC on Libera.Chat

Informacja

As of January 2021, core developer chat has moved to the Godot Contributors Chat platform listed above.

IRC is less active than Discord. Please stick around to get an answer, as it may take several hours for someone to see and answer your questions.

Inne czaty

Społeczności nieanglojęzyczne

See the User groups page of the website for a list of local communities.

Media społecznościowe

Forum