Створення ворога

Тепер настав час зробити ворогів, від яких гравцеві доведеться ухилятися. Їх поведінка буде не дуже складною: вони будуть час від часу виникати по краях екрана і рухатися у випадковому напрямку по прямій лінії.

Ми створимо сцену Mob, яку ми зможемо потім використати, для створення будь-якої кількості незалежних мобів в грі.

Налаштування вузлів

Клацніть Сцена -> Нова сцена та додайте наступні вузли:

 • RigidBody2D (тверде тіло 2D) (названий Mob)

  • :ref:`AnimatedSprite <class_AnimatedSprite>`(Анімація спрайту)

  • :ref:`CollisionShape2D <class_CollisionShape2D>`(Форма зіткнення 2D)

  • VisibilityNotifier2D (Видимість)

Не забудьте налаштувати нащадків, щоб вони не могли бути обрані, як ви робили це зі сценою гравця.

У властивостях RigidBody2D встановіть значення Gravity Scale (сила гравітації) на 0, щоб моб не падав вниз. Крім того, в розділі CollisionObject2D натисніть властивість Mask і зніміть галочку у першому полі. Завдяки цьому моби не будуть стикатися один з одним.

../../_images/set_collision_mask.png

Налаштуйте AnimatedSprite так, як ви налаштовували його для гравця. На цей раз, у нас є 3 анімації: fly (літати), swim (плавати), і walk (ходити). В папці art є по два зображення для кожної анімації.

Встановіть "Speed (FPS)" на 3 для всіх анімацій.

../../_images/mob_animations.gif

Встановіть властивість Playing в Інспекторі на "On".

Ми вибиратимемо одну з цих анімації випадковим чином, тому моби будуть мати певну різноманітність.

Як і зображення гравця, ці зображення мобів потрібно зменшити. Встановіть в AnimatedSprite властивість Scale на (0.75, 0.75).

Як і в сцені Player, додайте CapsuleShape2D для зіткнення. Щоб вирівняти фігуру із зображенням, потрібно встановити властивість Rotation Degrees (градус поворота) на 90 (під "Transform" в Інспекторі).

Збережіть сцену.

Скрипт ворога

Додайте такий скрипт до Mob:

extends RigidBody2D

Тепер давайте розглянемо решту скрипту. В _ready() ми відтворюємо анімацію і випадковим чином вибираємо один з трьох її варіантів:

func _ready():
  $AnimatedSprite.playing = true
  var mob_types = $AnimatedSprite.frames.get_animation_names()
  $AnimatedSprite.animation = mob_types[randi() % mob_types.size()]

Спочатку ми отримуємо список назв анімацій з властивості AnimatedSprite frames. Вона повертає масив, який містить всі три назви анімацій: ["walk", "swim", "fly"].

Далі нам потрібно вибрати випадкове число між 0 та 2, щоб вибрати назву однієї з цих анімацій (массив індексується з 0). randi() % n вибирає випадкове ціле число між 0 та n-1.

Примітка

Ви повинні використовувати, randomize() якщо хочете, щоб ваша послідовність "випадкових" чисел була щоразу різною, коли ви запускаєте сцену. Ми будемо використовувати randomize() в нашій Main сцені, тому тут це не потрібно.

Останній фрагмент - це змусити мобів видаляти себе, коли вони залишають екран. Підключіть сигнал screen_exited() вузла VisibilityNotifier2D і додайте цей код:

func _on_VisibilityNotifier2D_screen_exited():
  queue_free()

На цьому завершуємо сцену Mob.

З гравцем і ворогами закінчено, в наступній частині ми об'єднаємо їх у новій сцені. Ми змусимо ворогів випадковим чином виникати навколо ігрової дошки і рухатися вперед, перетворюючи наш проект в гру.