Сітка

Модифікатори

Існує можливість експортувати Apply Modifiers, щоб контролювати, чи застосовуватимуться до експортованої сітки (меша) модифікатори.

Ключ форми

Експорт ключа фігури сітки (меша) підтримується, однак експорт кожного ключа фігури майже схожий на ще один експорт сітки, тому не дивуйтеся, що це займає відносно багато часу.

Попередження

Багато модифікаторів несумісні з ключами форми (наприклад, підповерхневий модифікатор), тому, якщо ви виявили, що експортуєте неправильні ключі форми, спробуйте вимкнути Apply Modifiers та виконати експорт ще раз. Крім того, варто внести несумісний модифікатор до `списку спірних питань<https://github.com/godotengine/godot-blender-exporter/issues>`__, що допомагає розвивати експортер для точнішої перевірки модифікаторів.