Використання Дерева анімації

Вступ

With AnimationPlayer, Godot has one of the most flexible animation systems that you can find in any game engine. The ability to animate almost any property in any node or resource, as well as having dedicated transform, bezier, function calling, audio and sub-animation tracks, is pretty much unique.

Однак підтримка змішування цих анімацій в AnimationPlayer відносно обмежена, оскільки можна встановити лише фіксований час плавного переходу.

AnimationTree (Дерево анімацій) - це новий вузол, представлений в Godot 3.1 для розширення можливих переходів. Він витісняє древній AnimationTreePlayer, додаючи при цьому величезну кількість функцій і гнучкість.

Створення Дерева Анімацій

Спочатку необхідно чітко зрозуміти, що вузол AnimationTree не містить власних анімацій. Замість цього він використовує анімацію, що міститься в вузлі AnimationPlayer. Таким чином, ви можете редагувати свої анімації (або імпортувати їх з 3D-сцени), як зазвичай, а потім використовувати цей додатковий вузол для управління відтворенням.

Найчастіше AnimationTree використовують в 3D-сценах. Імпортовані сцени, як правило, поставляються із вбудованою анімацією (або кількома, або розділеною при імпорті одною великою). В кінці імпортована сцена Godot буде містити анімацію в вузлі AnimationPlayer.

Оскільки ви нечасто використовуєте імпортовані сцени безпосередньо в Godot (вони або вставляються, як екземпляри, або успадковуються), ви можете розмістити вузол AnimationTree у новій сцені, яка містить імпортовану. Після цього вкажіть вузлу AnimationTree вузол AnimationPlayer, що був створений в імпортованій сцені.

Ось як це зроблено в `демонстрації стрілялки від третьої особи<https://github.com/godotengine/tps-demo>`_:

../../_images/animtree1.png

Для гравця була створена нова сцена з вузлом KinematicBody в якості кореня. Всередині цієї сцени був вставлений екземпляр оригінального файлу .dae (Collada) і створено вузол AnimationTree.

Створення дерева

Існує три основних типи вузлів, які можна використовувати в AnimationTree:

 1. Вузли анімації, які посилаються на анімацію з пов'язаного AnimationTree.

 2. Анімаційні кореневі вузли, які використовуються для змішування під-вузлів.

 3. Вузли анімації Blend, які використовуються в AnimationNodeBlendTree як один графік змішування з кількох вхідних портів.

Доступні кілька типів кореневих вузлів у AnimationTree:

../../_images/animtree2.png
 • AnimationNodeAnimation: Вибирає анімацію зі списку та відтворює її. Це найпростіший кореневий вузол, і, як правило, не використовується безпосередньо як корінь.

 • AnimationNodeBlendTree: Містить багато вузлів з типом змішування, таких як mix, blend2, blend3, one shot, тощо. Це один з найбільш часто використовуваних коренів.

 • AnimationNodeStateMachine: Містить кілька кореневих вузлів, як дочірніх, на графіку. Кожен вузол використовується як стан і надає кілька функцій для чергування між станами.

 • AnimationNodeBlendSpace2D: Дозволяє розміщувати кореневі вузли в просторі 2D змішування. Керуйте позицією накладання в 2D, щоб змішувати кілька анімацій.

 • AnimationNodeBlendSpace1D: Спрощена версія вищенаведеного (1D).

Дерево змішування

AnimationNodeBlendTree може містити як кореневі, так і звичайні вузли, які використовуються для змішування. Вузли додаються до графіка з меню:

../../_images/animtree3.png

Всі дерева суміші за замовчуванням містять вузол Output (Вивід), і до нього потрібно підключити щось, щоб анімація відтворювалася.

Найпростіший спосіб протестувати цю функціональність - підключити безпосередньо до нього вузол Animation:

../../_images/animtree4.png

Це просто відтворить анімацію. Для того, щоб щось сталося AnimationTree має бути активним.

Нижче наведено короткий опис доступних вузлів:

Blend2 / Blend3

Ці вузли будуть змішувати два, або три, входи за вказаним користувачем значенням змішування:

../../_images/animtree5.gif

Для складнішого змішування рекомендується замість цього використовувати простір для змішування.

При змішуванні також можна використовувати фільтри, тобто ви можете індивідуально контролювати, які доріжки проходять через функцію змішування. Це дуже корисно для накладання анімацій одної на одну.

../../_images/animtree6.png

OneShot

Цей вузол виконує допоміжну анімацію, а потім повертається до основної. Час сповільнення та прискорення змішування можна налаштувати, як і фільтри.

../../_images/animtree6b.gif

Seek

Цей вузол може бути використаний для команди пошуку будь-яких допоміжних нащадків з анімаційного графіка. Цей тип вузла використовується для відтворення Animation з самого початку, або певної позиції, всередині AnimationNodeBlendTree.

Після встановлення часу та зміни відтворення анімації вузол пошуку автоматично переходить у режим сну на наступному кадрі процесу, щойно його значення seek_position стане -1.0.

# Play child animation from the start.
anim_tree.set("parameters/Seek/seek_position", 0.0)
# Alternative syntax (same result as above).
anim_tree["parameters/Seek/seek_position"] = 0.0

# Play child animation from 12 second timestamp.
anim_tree.set("parameters/Seek/seek_position", 12.0)
# Alternative syntax (same result as above).
anim_tree["parameters/Seek/seek_position"] = 12.0

ЧасоваШкала

Дозволяє масштабувати швидкість анімації (або відтворити її в зворотному напрямку) у будь-яких дочірніх вузлах. Встановлення значення на 0 призупинить анімацію.

Перехід

Дуже проста машина станів (коли ви не хочете використовувати вузол StateMachine). Анімацію можна підключити до виходів і вказати час переходу.

BlendSpace2D

BlendSpace2D — це вузол для розширеного змішування у двох вимірах. Точки додаються до двовимірного простору, а потім положення можна контролювати, щоб визначити накладання:

../../_images/animtree7.gif

Діапазонами в X і Y можна керувати (і маркувати для зручності). За замовчуванням точки можуть бути розміщені в будь-якому місці (просто клацніть правою кнопкою мишки по системі координат, або скористайтеся кнопкою додати точку), а трикутники будуть генеруватися автоматично за допомогою Delaunay.

../../_images/animtree8.gif

Також можна намалювати трикутники вручну, відключивши опцію автоматичного трикутника, хоча це нечасто буває необхідним:

../../_images/animtree9.png

Нарешті, можна змінити режим змішування. За замовчуванням змішування відбувається шляхом інтерполяції точок всередині найближчого трикутника. Коли ви маєте справу з 2D-анімацією (кадр за кадром), ви можете перейти в дискретний режим. Крім того, якщо ви хочете зберегти поточну позицію відтворення під час перемикання між дискретними анімаціями, існує режим Carry. Цей режим можна змінити в меню Змішувати:

../../_images/animtree10.png

BlendSpace1D

Це схоже на простори 2D-змішування, але в одному вимірі (тому трикутники не потрібні).

StateMachine

This node acts as a state machine with root nodes as states. Root nodes can be created and connected via lines. States are connected via Transitions, which are connections with special properties. Transitions are uni-directional, but two can be used to connect in both directions.

../../_images/animtree11.gif

There are many types of transition:

../../_images/animtree12.png
 • Негайно: Негайний перехід до наступного стану. Поточний стан завершиться і почнеться новий.

 • Синхронізувати: Переключиться на наступний стан негайно, але буде шукати новий стан до позиції відтворення старого стану.

 • На кінець: Чекатиме завершення відтворення поточного стану, а потім переключиться на початок анімації наступної стану.

Переходи також мають кілька властивостей. Натисніть будь-який перехід, і вони будуть відображатися на панелі інспектора:

../../_images/animtree13.png
 • Switch Mode- це тип переходу (див. вище), його можна змінити після створення тут.

 • Auto Advance ввімкне автоматичний перехід, коли цей стан буде досягнуто. Найкраще працює з режимом перемикача На кінець.

 • Advance Condition ввімкне автоматичне просування вперед, коли буде встановлено цю умову. Це настроюване текстове поле, яке можна заповнити ім'ям змінної. Змінну можна змінити з коду (докладніше про це пізніше).

 • Xfade Time - це час, щоб переходу між цим станом і наступним.

 • Priority is used together with the travel() function from code (more on this later). Lower priority transitions are preferred when travelling through the tree.

 • Disabled toggles disabling this transition (when disabled, it will not be used during travel or auto advance).

Рух кореня

При роботі з 3D-анімацією популярна техніка полягає в тому, щоб аніматори використовували кореневу кістку скелета, щоб рухати увесь скелет. Це дозволяє анімувати персонажі таким чином, щоб кроки справді відповідали підлозі нижче. Це також дозволяє точно взаємодіяти з об'єктами під час кінематографії.

Під час відтворення анімації в Godot можна вибрати цю кістку як доріжку руху кореня. Це скасує візуальне перетворення кісток (анімація залишиться на місці).

../../_images/animtree14.png

Після цього фактичний рух можна отримати через API AnimationTree, як перетворення:

anim_tree.get_root_motion_transform()

Це може бути передано таким функціям, як KinematicBody.move_and_slide для керування рухом персонажа.

There is also a tool node, RootMotionView, that can be placed in a scene and will act as a custom floor for your character and animations (this node is disabled by default during the game).

../../_images/animtree15.gif

Контроль з коду

Після побудови дерева та його попереднього перегляду залишилося єдине питання: "Як все це контролюється з коду?".

Keep in mind that the animation nodes are just resources and, as such, they are shared between all instances using them. Setting values in the nodes directly will affect all instances of the scene that uses this AnimationTree. This is generally undesirable, but does have some cool use cases, e.g. you can copy and paste parts of your animation tree, or reuse nodes with a complex layout (such as a state machine or blend space) in different animation trees.

Фактичні дані анімації містяться в вузлі AnimationTree і доступні за допомогою властивостей. Перевірте розділ вузла Parameters, щоб побачити всі параметри, які можна змінити в режимі реального часу:

../../_images/animtree16.png

Це зручно, тому що це дає можливість анімувати їх з``AnimationPlayer`` , або навіть самого AnimationTree, що дозволяє реалізувати дуже складну логіку анімації.

Щоб змінити ці значення з коду, потрібно отримати шлях властивості. Для цього досить навести курсор мишки на будь-який з параметрів:

../../_images/animtree17.png

Маючи шлях можна встановлювати їх, або читати:

anim_tree.set("parameters/eye_blend/blend_amount", 1.0)
# Simpler alternative form:
anim_tree["parameters/eye_blend/blend_amount"] = 1.0

Переходи машини станів

One of the nice features in Godot's StateMachine implementation is the ability to travel. The graph can be instructed to go from the current state to another one, while visiting all the intermediate ones. This is done via the A* algorithm. In the absence of any viable set of transitions starting at the current state and finishing at the destination state, the graph teleports to the destination state.

Щоб скористатися переходами, слід спочатку отримати об'єкт AnimationNodeStateMachinePlayback з вузла AnimationTree (він експортується як властивість).

var state_machine = anim_tree["parameters/playback"]

Після отримання його можна використовувати, викликавши одну з багатьох функцій, які він пропонує:

state_machine.travel("SomeState")

Державна машина повинна спочатку запуститися перед відтворенням переходів. Обов'язково викличте start(), або виберіть на вузлі Autoplay on Load.

../../_images/animtree18.png