Використання зовнішнього текстового редактора

Ця сторінка пояснює, як писати код з допомогою зовнішнього текстового редактора.

Godot можна використовувати із зовнішнім текстовим редактором, таким як Sublime Text, або Visual Studio Code. Перейдіть до відповідних параметрів редактора: Editor -> Editor Settings -> Text Editor -> External

../../_images/editor_settings.png

Є два поля: виконуваного шляху та командного рядка. Вони дозволяють інтегрувати редактор в Godot, передаючи йому файловий шлях до відкритих та інших відповідних аргументів. Godot замінить наступні заповнювачі в полях:

Поле Exec Flags

Замінюється на

{project}

Абсолютний шлях до каталогу проєкту

{file}

Абсолютний шлях до файла

{col}

Номер позиції помилки у рядку

{line}

Номер рядка помилки

Деякі приклади Exec Flags для різних редакторів включають:

Редактор

Виконувані прапорці

Geany/Kate

{file} --line {line} --column {col}

Atom/Sublime Text

{file}:{line}

JetBrains Rider

{project} --line {line} {file}

Visual Studio або VS Code

{project} --goto {file}:{line}:{col}

Vim (gVim)

"+call cursor({line}, {col})" {file}

Emacs

emacs +{line}:{col} {file}

Примітка

Для Visual Studio Code вам потрібно буде вказати на файл code.cmd. Для Emacs, ви можете викликати emacsclient замість emacs, якщо ви використовуєте режим сервера.

Офіційні плагіни редактора

Ми маємо офіційні плагіни для наступних редакторів коду: