Запис з мікрофона

Godot підтримує запис звуку всередині гри для Windows, macOS, Linux, Android та iOS.

Проста демонстрація цього включена в офіційні демо-проекти і буде використовуватися в якості зразка для цього уроку: https://github.com/godotengine/godot-demo-projects/tree/master/audio/mic_record.

You will need to enable audio input in the project settings, or you'll just get empty audio files.

Структура демо

Демонстрація складається з однієї сцени. Ця сцена включає в себе дві основні частини: графічний інтерфейс і аудіо.

Ми зосередимося на аудіо-частині. У цій демонстрації для обробки аудіозапису створюється шина Record з ефектом Record. Для запису використовується AudioStreamPlayer названий AudioStreamRecord.

../../_images/record_bus.png ../../_images/record_stream_player.png
var effect
var recording


func _ready():
  # We get the index of the "Record" bus.
  var idx = AudioServer.get_bus_index("Record")
  # And use it to retrieve its first effect, which has been defined
  # as an "AudioEffectRecord" resource.
  effect = AudioServer.get_bus_effect(idx, 0)

Аудіозапис обробляється ресурсом AudioEffectRecord, який має три методи: get_recording(), is_recording_active(), та set_recording_active().

func _on_RecordButton_pressed():
  if effect.is_recording_active():
    recording = effect.get_recording()
    $PlayButton.disabled = false
    $SaveButton.disabled = false
    effect.set_recording_active(false)
    $RecordButton.text = "Record"
    $Status.text = ""
  else:
    $PlayButton.disabled = true
    $SaveButton.disabled = true
    effect.set_recording_active(true)
    $RecordButton.text = "Stop"
    $Status.text = "Recording..."

На початку демонстрації ефект запису не активний. Коли користувач натискає кнопку RecordButton, ефект вмикається за допомогою функції set_recording_active(true).

При наступному натисканні кнопки, оскільки effect.is_recording_active() є true, записаний потік можна зберегти у змінну recording, викликавши effect.get_recording().

func _on_PlayButton_pressed():
  print(recording)
  print(recording.format)
  print(recording.mix_rate)
  print(recording.stereo)
  var data = recording.get_data()
  print(data.size())
  $AudioStreamPlayer.stream = recording
  $AudioStreamPlayer.play()

Щоб відтворити запис, ви позначаєте запис як потік AudioStreamPlayer і викликаєте play().

func _on_SaveButton_pressed():
  var save_path = $SaveButton/Filename.text
  recording.save_to_wav(save_path)
  $Status.text = "Saved WAV file to: %s\n(%s)" % [save_path, ProjectSettings.globalize_path(save_path)]

Щоб зберегти запис, ви викликаєте save_to_wav() зі шляхом до файлу. У цій демонстрації шлях визначається користувачем за допомогою поля введення LineEdit.